Notiek ielas remontdarbi

Pirmdien, 3. jūnijā, Rīgas domes Satiksmes un transporta lietu komitejas deputāti atbalstīja Čiekurkalna 2. līnijas seguma atjaunošanu posmā no Čiekurkalna 2. šķērslīnijas līdz Viskaļu ielai.

Tuvākajā laikā tiks sludināts iepirkums. Paredzēts, ka tiks atjaunota brauktuve aptuveni 7500 kvadrātmetru platībā, kā arī ietves – aptuveni 1000 kvadrātmetru platībā. Darbus plānots pabeigt līdz šī gada beigām, ja tiks piešķirts nepieciešamais finansējums.

Plānotā remontdarbu summa ir aptuveni 510 000 eiro.

Minētā ielas posma sakārtošana paredzēta Ārtelpas un mobilitātes departamenta ierosinātajā un komitejā atbalstītajā Rīgas attīstības programmas 2022.–2027. gadam Rīcības plāna un Investīciju plāna 2024.–2026. gadam individuālajā aktualizācijā.

Rīgas attīstības programma 2022.–2027. gadam ir vidēja termiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kura mērķis ir turpināt īstenot Rīgas ilgtspējīgas attīstības stratēģijā līdz 2030.gadam izvirzīto ilgtermiņa attīstības mērķu, telpiskās attīstības perspektīvas un stratēģisko nostādņu realizēšanu.

Informāciju sagatavoja: Aira Ancāne, Rīgas pašvaldības Komunikācijas pārvaldes Ārējās komunikācijas nodaļas projektu koordinatore, e-pasts: aira.ancane@riga.lv