Daudzdzīvokļu ēka

Rīgas pašvaldība atgādina, ka aprīlis ir pēdējais mēnesis, kad iedzīvotāji varēs iesniegt pieteikumus Energoresursu atbalstam par apkuri ar malku, granulām, briketēm, sašķidrināto naftas gāzi un dīzeļdegvielu. Savukārt iesniegumus par atbalstu mājsaimniecībām, kas apkurina mājokli ar elektroenerģiju varēs iesniegt vēl līdz 31. maijam.

Par vienu apkures veidu mēnesī var iesniegt tikai vienu pieteikumu, tāpēc, ja aprīlī būs jau iesniegts iesniegums par konkrētu apkures veidu, vairāk to nebūs iespējams iesniegt. Vienā iesniegumā var pievienot vairākus maksājumu dokumentus, tāpēc iedzīvotāji aicināti visus maksājumu dokumentus, ja tādi ir palikuši, pievienot iesniegumam par atbalstu apkurei ar attiecīgo kurināmā veidu. Pēc aprīļa iesniegumus pašvaldība vairs nebūs tiesīga pieņemt.

Pieteikumus atbalstam pašvaldībā var iesniegt elektroniski portālā www.epakalpojumi.lv vai klātienē jebkurā no Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centra klientu apkalpošanas vietām pēc iepriekšēja pieraksta, zvanot uz bezmaksas informatīvo tālruni 80000800 darba dienās no plkst.8.00 līdz 18.00 vai bez pieraksta rindas kārtībā:

  • Brīvības ielā 49/53
  • Eduarda Smiļģa ielā 46;
  • Daugavpils ielā 31;
  • Ieriķu ielā 43A;
  • Gobas ielā 6A.

Pieteikties atbalstam var mājokļa īpašnieks, kopīpašnieks, tiesiskais valdītājs, īrnieks vai pārvaldnieks, kas apsaimnieko daudzdzīvokļu dzīvojamo māju ar individuālo siltumapgādes sistēmu, ne biežāk kā reizi mēnesī.

Pieteikumam nepieciešamā informācija:

  • vārds, uzvārds;
  • personas kods;
  • kontaktinformācija un kredītiestādes vai pasta norēķinu sistēmas konta Nr., kurā ieskaitāms atbalsts mājsaimniecībai;
  • papildus jāpievieno mājokļa īpašuma vai lietošanas tiesības apliecinošu dokumentu, ja attiecīgās informācijas nav Zemesgrāmatā, un mājokļa īpašumu apsaimniekošanas līgumu (ja iesniedz pārvaldnieks);
  • jāpievieno maksājumu apliecinošus dokumentus (rēķins, maksājuma uzdevums) vai elektrības rēķinu (atbalstam par mājokļa apkuri ar elektroenerģiju ir nepieciešams iesniegt tikai rēķinu, maksājumu apliecinošus dokumentus nevajag).

Pieteikuma iesniedzējam ir jāapliecina, ka mājoklī ir attiecīgais apkures veids, kā arī tas, ka citi ģimenes locekļi nav iesnieguši iesniegumu atbalsta saņemšanai par iesniegumā minēto mājokli.

Piesakoties atbalstam klātienē, iesniegums iepriekš nav jāsagatavo, tas tiks noformēts uz vietas!

Lēmums par atbalsta piešķiršanu tiks pieņemts 30 darbdienu laikā no pieteikuma saņemšanas brīža. Labvēlīga lēmuma gadījumā atbalsts tiks ieskaitīts iesniegumā norādītajā maksājumu kontā.

Ģimenēm, kas apkurē izmanto gāzi vai centralizēto apkuri, valsts atbalsts tiek piemērots automātiski saņemtajos rēķinos un nekur nav jāpiesakās.

Aktuālā informācija par atbalsta piešķiršanas kārtību ir pieejama portālā www.riga.lv sadaļā “Atbalsts apkures sezonā”, kā arī zvanot uz Rīgas pašvaldības bezmaksas informatīvo tālruni 80000800 darba dienās no plkst.8.00 līdz 18.00.