Vietne pusdienalisk.lv

Ceturtdien, 29. septembrī, iesaistītās puses pauda gatavību no pirmdienas, 3. oktobra, visiem Rīgas pašvaldības pirmsskolēniem un skolēniem nodrošināt kvalitatīvu ēdināšanas pakalpojumu arī tad, ja līguma noslēgšanas process vēl nebūs pabeigts.

"Tiekoties ar ēdinātājiem un ņemot vērā tehniskās nepilnības, esam vienojušies, ka visiem, kuri būs izteikuši vēlmi ēst siltas pusdienas, 3. oktobrī tās tiks nodrošinātas. Esam lēmuši arī to, ka tiek pagarināts līguma slēgšanai atvēlētais laiks, lai to varētu izdarīt visi jau šobrīd piedāvātajos trīs veidos: digitāli, noslēdzot distances līgumu, ar elektronisko parakstu vai papīra formātā," atzina Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta direktors Māris Krastiņš.

Lai varētu saņemt pašvaldības līdzmaksājumu, vecākam vai pilngadīgajam audzēknim platformā pusdienlaiks.lv ir jānoslēdz distances līgums par norēķiniem ar ēdināšanas ārpakalpojumu sniedzēju. Līgumu var noslēgt arī ar drošu elektronisko parakstu, to nosūtot konkrētās izglītības iestādes piesaistītajam ēdinātājam, vai arī papīra formātā, to izdrukājot, aizpildot, parakstot un nogādājot savas izglītības iestādes administrācijai. 

"Oktobris būs jaunās sistēmas ieviešanas periods, tāpēc no Rīgas pašvaldības puses tiks nodrošināta izglītības iestāžu personāla iesaiste, kas palīdzēs īstenot paralēlu procesa kontroli. Tādējādi vēlamies panākt, ka visi bērni būs paēduši un vienlaikus pārliecināties par sekmīgu kavējumu uzskaiti," piebilda Māris Krastiņš.

Arī turpmāk 1. – 4. klašu skolēniem ēdināšanas izdevumi pilnā apmērā tiks segti no valsts un pašvaldības budžeta. Tāpat no pašvaldības līdzekļiem pilnā apmērā segs ēdināšanas izdevumus izglītojamiem, kuru ģimenes atzītas par trūcīgām, maznodrošinātām mājsaimniecībām vai ģimenes ar trim un vairāk bērniem ir reģistrētas Rīgas ģimeņu atbalsta reģistrā, kā arī bāreņiem, invalīdiem un bērniem, kuru aprūpes pienākumu vecāki nepilda.

Izglītojamajiem, kuriem nav sociālā statusa, pašvaldība nodrošinās ēdināšanas pakalpojuma līdzfinansējumu. Vecāku līdzmaksājuma apmērs būs 1,15 eiro skolās (viena ēdienreize – pusdienas) un 2 eiro pirmsskolās (trīs ēdienreizes – brokastis, pusdienas, launags) par ēdināšanu vienā mācību dienā.

Gan ēdinātāji, gan platformas pusdienlaiks.lv izstrādāji, gan Rīgas pašvaldības pārstāvji savstarpēji sadarbojas, lai no pirmdienas, 3.oktobra, pakalpojums būtu pieejams iespējami augstākā kvalitātē. “Mēs kā ēdināšanas pakalpojuma sniedzēji esam apņēmušies rast risinājumu katras no 249 izglītības iestādes līmenī gadījumā, ja nākamās nedēļas sākumā vēl nebūs noslēgts līgums par norēķiniem vienā, otrā vai trešajā veidā. Apzināmies, ka līgumu slēgšana vēl ir procesā, tāpēc būsim pretimnākoši arī tiem audzēkņiem, kuru vecāki, piemēram, paziņojuši bērna klases audzinātājai par vēlmi un gatavību noslēgt līgumu,” pauda Izglītības iestāžu ēdinātāju asociācijas pārstāvis Jānis Meija.

Pusdienlaiks.lv ir Latvijā bāzēta, IT uzņēmumu grupas “Corporate Solutions” izveidota un nodrošināta bezskaidras naudas tiešsaites maksājumu platforma, kas pēc Rīgas domes ēdināšanas pakalpojuma piegādātāju 2022./2023. gadam iepirkuma noslēgšanās šī gada augustā operatīvi tika pielāgota bērnu vecāku un ēdinātāju norēķinu atvieglošanai. Līdz ar to turpmāk vecāki maksās tikai par tām pusdienām, kuras viņu bērns ir izmantojis. Platforma automātiski uzskaitīs pusdienu skaitu, izmantojot E-klase.lv un Mykoob.lv datus un noņemot no vecāku virtuālā maciņa pusdienlaiks.lv atbilstošu samaksu par pusdienām.

Lai atbilstoši spēkā esošajai Latvijas likumdošanai sniegtu elektronisku maksājumu apstrādes risinājumu pakalpojumus, ir nepieciešama elektroniskas maksājuma iestādes licence. Pusdienlaiks.lv izstrādātājs ir Latvijas IT uzņēmumu grupa “Corporate Solutions”, kas  pirms 4 gadiem ieguva Lietuvas centrālās bankas (regulatora) izsniegtu elektroniskās maksājuma iestādes licenci, kas atļauj  grupas meitas uzņēmumam “Corporate Sevices” UAB maksājuma pakalpojumu sniegšanu visā Eiropas ekonomiskajā zonā. Licence ir reģistrēta gan Lietuvas bankā, gan par to var pārliecināties Latvijas Finanšu un kapitāla tirgus komisijas mājas lapā.

Visi pusdienlaiks.lv elektroniskajos maciņos ieskaitītie līdzekļi tiek glabāti Lietuvas centrālajā bankā, un to drošību garantē Lietuvas centrālā banka. Savukārt vecāku elektroniskā maciņa naudas atlikumu regulē parakstītais Elektroniskās naudas maciņa atvēršanas un apkalpošanas līgums (to noslēdz, veidojot ģimenes kontu ar e-naudas maciņa izveidi) un attiecīgais distances līgums ar ēdinātāju (nauda no e-naudas maciņa tiks noņemta tikai par izmantotajām pusdienām).

Ņemot vērā īso pārejas laiku, kas tika paredzēts maksājumu platformas pielāgošanai un integrācijai ar citām Rīgas pašvaldības pirmsskolu un skolu darbības nodrošināšanas privātām un pašvaldības sistēmām, daļa no pusdienlaiks.lv lietotājiem ir saskārusies ar dažādām tehniskām problēmām, kas operatīvi tiek  risinātas. Sistēma vēl tiek pilnveidota, lai pieteikšanās ēdināšanas pakalpojumam un apmaksas process ikvienam būtu pieejams visērtākajā veidā.

Šobrīd sistēmā ir reģistrējušies 28 000 lietotāju un savus elektroniskos maciņus ir izveidojuši 21 000 vecāku, jau uzticot vairāk nekā 180 tūktošus eiro. Jāpiebilst, ka šie līdzekļi droši glabājas Lietuvas centrālajā bankā, lai norēķinātos ar ēdinātājiem.

Platformā pusdienlaiks.lv, kas ilgtermiņā palīdzēs mazināt administratīvo slogu, būs iespēja atzīmēt kavējumus (iepriekšējā dienā līdz plkst. 21.00), lai sagatavotais ēdiens nenonāktu atkritumos, sekot līdzi ēdienkartei, kā arī izdrukāt QR kodu (attiecināms uz 5. – 12. klašu skolēniem).


Vecāku ērtībām uz sistēmas ieviešanas laiku ir izveidots arī klientu apkalpošanas palīdzības dienests, kas strādā bez brīvdienām no plkst. 09.00 līdz plkst. 21.00. Papildu informācija ir pieejama platformas pusdienlaiks.lv biežāk uzdoto jautājumu sadaļā, zvanot pa tālruni 60007790 vai e-pastā atbalsts@pusdienlaiks.lv.

Informāciju sagatavoja: Jānis Meija – Izglītības iestāžu ēdinātāju asociācijas pārstāvis, e-pasts: Meija.Janis@inbox.lv.