Informācija medijiem Rīgas domē Drošība
Pašvaldības policijas darbinieki sēž sēžu zālē

Rīgas domes un Rīgas valstspilsētas pašvaldības policijas (RVPP) vadība, ceturtdien, 30. maijā, svinīgi godināja 25 pašvaldības policijas darbiniekus, tā atzinīgi novērtējot viņu ieguldījumu un profesionalitāti drošības un kārtības paaugstināšanai galvaspilsētā. 

Sveicot policijas darbiniekus, Rīgas domes priekšsēdētāja vietniece Linda Ozola

pauda gandarījumu par pašvaldības policijas profesionālo un efektīvo darbu: “Izsakot šo pateicību policistiem, vēlos uzsvērt RVPP būtisko un daudzpusīgo lomu mūsu pilsētas drošībā, gan nodrošinot kārtību sensitīvos pasākumos, gan palīdzot identificēt pretvalstiskus elementus un atturot tos no turpmākiem vandālisma aktiem pret Latvijas simboliem. Reizē RVPP attīstījusi savas spējas preventīvajā darbā ar riska jauniešiem galvaspilsētā, sniedzot nozīmīgu atbalstu visai sabiedrībai kopumā. Rīgas pašvaldības policija ir mūsu galvaspilsētas vizītkarte.”

Kopumā pateicību par profesionālu un priekšzīmīgu darbu savā darbības jomā saņēma 25 Rīgas pašvaldības policijas darbinieki.

RVPP priekšnieks Juris Lūkass: “Pateicoties mūsu darbiniekiem, Rīgas pašvaldības policija spēj iet līdzi laikam, mērķtiecīgi, elastīgi un operatīvi mainoties jaunu izaicinājumu priekšā. Gandarījums par Rīgas domes vadības augsto novērtējumu un pausto atzinību Rīgas kārtībsargiem, kuru personiskais ieguldījums, augstā profesionalitāte un pašaizliedzīgais darbs sniedzis ieguldījumu sabiedriskās kārtības un drošības stiprināšanā galvaspilsētā. Paldies kolēģiem par izcili veikto darbu!”

Pateicību par augstu iniciatīvu sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšanā, tostarp, par aktīvu iesaisti profilaktiskos pasākumos, par aktīvu sadarbību ar citām tiesībsargājošajām institūcijām, par teicamu resursu vadīšanu, par ieguldījumu sabiedrības uzticības veidošanā saņēma 16 pašvaldības policijas darbinieki.

Atzinība par profesionālu, atbildīgu un aktīvu darbu saistībā ar bērnu likumpārkāpumu profilaksi un bērni tiesību aizsardzību izteikta divām pašvaldības policijas inspektorēm.

Pieci policijas darbinieki godināti par personisko ieguldījumu, ieviešot inovatīvo tehnisko līdzekļu izmantošanu pašvaldības policijas kompetenču izpildē, un divi par personīgo ieguldījumu un liela apjoma darba spēju, saglabājot augstu darbu izpildes kvalitāti, kas veicina iestādes mērķu un teicamu rezultātu sasniegšanu.

Informāciju sagatavoja: Tatjana Smirnova, Rīgas pašvaldības Komunikācijas pārvaldes Ārējās komunikācijas nodaļas projektu koordinatore, e-pasts: tsmirnova11@riga.lv.

RVPP darbinieku godināšanas pasākums | 30.05.2024.