Kanalizācijas sistēma Rīgas ūdens

No 12. janvāra oficiāli stājas spēkā Rīgas domes saistošie noteikumi par pašvaldības līdzfinansējumu nekustamā īpašuma pieslēguma būvdarbiem Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansēto projektu “Ūdenssaimniecības attīstība Rīgā, 5. kārta” un “Ūdenssaimniecības attīstība Rīgā, 6. kārta” realizācijas gaitā izbūvētajām centralizētajām kanalizācijas sistēmām.

Ļoti plašam personu lokam līdzfinansējums šo pieslēgumu izbūvei paredzēts pat 100% apmērā, ar šo informāciju plašāk var iepazīties SIA “Rīgas ūdens” mājas lapā.

Realizējot minētos projektus, “Rīgas ūdens” jau sācis jaunu centralizēto ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu būvniecību Berģos (Rīgas teritorijas robežās), Imantā un Beberbeķos, bet drīz tiks sākta jaunu inženiertīklu izbūve arī daļā Teikas, Ziepniekkalna un Imantas.

Rīgas domes saistošo noteikumu mērķis ir veicināt to dzīvojamo māju, kurām līdz zemesgabala robežai vai ielas sarkanajai līnijai būs izbūvēti kanalizācijas sistēmas atzari, pieslēgšanu centralizētajiem inženiertīkliem.

Pašvaldības līdzfinansējums būvdarbu izmaksu kompensēšanai tiks piešķirts fiziskām vai juridiskām personām, kuras būs nodrošinājušas pieslēguma centralizētajai kanalizācijas sistēmai izbūvi līdz 2023. gada 31. decembrim.

Informāciju sagatavoja: Arturs Mucenieks,  SIA “Rīgas ūdens” sabiedrisko attiecību speciālists, e-pasts: arturs.mucenieks@rigasudens.lv