Ceļa zīme stāvvieta

Pirmdien, 7.jūnijā, Rīgas domes Satiksmes un transporta lietu komitejas deputāti deleģēja SIA “Rīgas satiksmei” vēl uz gadu veikt maksas autostāvvietu ierīkošanu, apsaimniekošanu, pārvaldīšanu un maksas autostāvvietu lietošanas noteikumu ievērošanas kontroli.

Deleģēšanas līguma termiņš noteikts līdz 2022.gada 1.jūlijam.

Tostarp Satiksmes departamenta direktora p. i. Jānis Vaivods pastāstīja, ka patlaban tiek veikts darbs pie autostāvvietu apsaimniekošanas lietderības izvērtēšanas un tiks strādāts pie stāvvietu apsaimniekošanas koncepcijas izstādes. Patlaban jau ir sagatavots iepirkums koncepcijas izstādei un pēcāk, izvērtējot iegūto informāciju, tiks lemts par to, kurš autostāvvietas apsaimniekos turpmāk.

Jautājums vēl tiks skatīts Rīgas domes sēdē.

Informāciju sagatavoja: Aira Šmelde, Rīgas domes Komunikācijas pārvaldes projektu koordinatore, tālr.: 67037902; e-pasts: aira.smelde@riga.lv