Pilsētā Satiksme
Tramvaja sliežu remonts

Šodien, 3. novembrī, tika atklāts 11. novembra krastmalas un 13. janvāra ielas krustojums, kur ir pabeigti esošās tramvaja infrastruktūras pārbūves darbi. Atbilstoši būvprojekta risinājumiem tika veikta sliežu ceļu pārbūve, tajā skaitā automatizēto pārmiju vadības sistēmas ierīkošana, tramvaja kontakttīkla konstrukciju pielāgošana, lietus ūdens novadīšanas risinājumu ieviešana un intensīvas autotransporta satiksmes slodzei atbilstoša brauktuves seguma izbūve.

“Rīgas satiksmes” valdes loceklis Jānis Golubevs: “Pēc vairāku mēnešu rūpīga darba, esam pabeiguši tramvaja infrastruktūras pārbūves darbus 11. novembra krastmalas un 13. janvāra ielas krustojumā. Pēc būvdarbu pabeigšanas ir paaugstināts drošības līmenis sliežu pārmiju zonā un kopumā, līdz ar automatizēto pārmiju ierīkošanu, uzlabota arī krustojuma caurlaidība, tādējādi saīsinot krustojuma šķērsošanas laiku. Tāpat, lai mazinātu sliežu ceļu vibrācijas un trokšņus, sliedes pie plātnēm pielīmētas ar speciālu troksni un vibrāciju slāpējošu, kā arī elektroizolējošu materiālu.”

Video

“Rīgas satiksme” būvdarbus uzsāka šī gada februāra sākumā. Līgums par būvdarbu veikšanu 11. novembra krastmalas un 13. janvāra ielas krustojuma būvdarbiem tika noslēgts 2022. gada nogalē, iepirkuma rezultātā par saimnieciski izdevīgāko tika atzīts piedāvājums no Ceļu būves firmas SIA “Binders”. 

Būvdarbi 11. novembra krastmalas un 13. janvāra ielas krustojumā tika līdzfinansēti no Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekta Nr. 4.5.1.1/22/I/001 “Rīgas tramvaja infrastruktūras pielāgošana zemās grīdas tramvaja parametriem” (turpmāk - Projekts) ietvaros. Projektā bez krustojuma pārbūves, zemās grīdas tramvaja parametriem tiek pielāgota 7. tramvaja līnijas infrastruktūra posmā no Centrāltirgus ielas līdz galapunktam “Ķengarags” un 5. tramvaja līnijas infrastruktūra posmā no Jūrmalas gatves un Slokas ielas krustojuma līdz galapunktam “Iļģuciems”. Tāpat Projekta ietvaros tiek atjaunotas četras un izbūvēta viena apakšstacija, visas aprīkojot ar elektroiekārtām, ar mērķi nodrošināt atbilstošu jaudas padevi zemās grīdas tramvaja kustības nodrošināšanai. Kopējās Projekta izmaksas plānotas 55,2 miljoni eiro, savukārt Kohēzijas fonda līdzfinansējums ir 85% apmērā no projekta attiecināmajām izmaksām, t.i. 38,78 miljoni eiro.

Plašāku informāciju par “Rīgas satiksmes” piedāvātajiem pakalpojumiem, maršrutu sarakstiem, biļešu veidiem un citiem jaunumiem var saņemt interneta mājas lapā www.rigassatiksme.lv vai sociālajos tīklos “Twitter”, “Facebook”.