Apkaimēs Pilsētvide
Pieturvieta

1.novembrī noslēdzās biedrības “Rītabuļļi” Rīgas pilsētas līdzdalības budžeta konkursā 2019.gadā apstiprinātais projekts “Sabiedriskā autobusa pieturvietu labiekārtošana Rītabuļļos”, kura īstenošanai bija piešķirti 80 000 eiro. 

Tagad apkaimes iedzīvotāji un viesi, kuri apmeklē dabas parku “Piejūra”, autobusu var gaidīt ar nojumēm un soliņiem aprīkotās pieturās.

Tām arī izbūvēti bruģēti pamati, un uzstādītas atkritumu urnas. Kopumā Rītabuļļos labiekārtotas piecas autobusa pieturas 36. autobusa maršrutā: Roņu iela, Zēģeļu iela, Dzelmes iela, Vētras iela un Pludmale.

Kā ziņots iepriekš, projekta “Sabiedriskā autobusa pieturvietu labiekārtošana Rītabuļļos” būvdarbus veica SIA “GMD” par kopējo summu 84 224,01 eiro, savukārt  būvuzraudzību par 5 808,00 eiro, ieskaitot PVN, – SIA “Vianova”. Autoruzraudzību nodrošināja  būvdarbu dokumentācijas izstrādātājs SIA “EVOLUTION ROAD” par 446,49 eiro, ieskaitot PVN. Projektam nepieciešamais papildu finansējums tika piešķirts no pašvaldības budžeta. 

Rīgas pilsētas Līdzdalības budžeta projektu ideju īstenošanas konkursa mērķis ir ļaut iedzīvotājiem tieši lemt par daļas pilsētas budžeta izlietojumu un uzlabot vidi savas dzīvesvietas tuvumā, veicināt iedzīvotāju iesaisti savu apkaimju attīstībā, kā arī pašvaldībai iegūt vērtīgu atgriezenisko saiti par nepieciešamajiem pilsētvides uzlabojumiem, kas ir svarīgi Rīgas iedzīvotājiem. 

Līdzdalības budžeta projektu ideju īstenošanas konkursu Rīgas dome rīko kopš 2019. gada, kopā trijos konkursa norises gados atbalstīti 24 iedzīvotāju iesniegtie projekti.

Vairāk informācijas par projektu konkursu un apstiprinātajiem projektiem www.balso.riga.lv.  

Informāciju sagatavoja: Rīgas domes Komunikācijas pārvaldes projektu koordinatore Edīte Matuseviča, tālr: 27860642, e-pasts: edite.matusevica@riga.lv.