Izglītība Pilsētā un sabiedrībā
Skolas pusdienas

Šobrīd ir pabeigti būtiskākie tiešsaistes platformas pusdienlaiks.lv tehniskās izstrādes darbi, kas attiecas uz platformas nodrošinātajiem pakalpojumiem bērnu vecākiem. Lielākā daļa vecāku – 75% –  ir noslēguši elektroniskos līgumus ar pusdienlaiks.lv, līdz ar to no nākamās pirmdienas, 10. oktobra, ēdinātāji norēķinus ar vecākiem veidos atbilstoši noslēgtajam līguma veidam – caur platformu pusdienlaiks.lv vai tiem, kam ir papīra līgums, – atbilstoši tajā minētajam norēķinu veidam. 

Ir daudz jautājumu par QR kodiem: kā un kad tie tiks izmantoti? Tikai neliela daļa izglītības iestāžu ir tādas, kur nepastāv tiešo līgumu ar ēdinātājiem (papīra/elektroniskā paraksta formātā), jo šajos gadījumos ēdināšanas administrēšana nevar notikt caur platformu. Līdz ar to ēdinātājam ir jāuztur divu veidu uzskaites un kontroles sistēmas pie ēdiena izsniegšanas – QR kodu validācija un pārbaude pēc drukātiem sarakstiem, kas pašreiz ir ļoti apgrūtinoši. Tādēļ QR kodi varētu tikt ieviesti pakāpeniski – vispirms tajās skolās, kur visas ēdienreizes tiek administrētas caur platformu. Pirmie pilotprojekti varētu tikt uzsākti nākamnedēļ.

Rīgas pirmsskolu un skolu ēdinātāji pāriet uz tiešsaistes platformu pusdienlaiks.lv kā līgumu slēgšanas un norēķinu vietni, bet vecākiem pastāv iespēja slēgt līgumus arī ar elektroniski drošu parakstu vai parakstīt tos papīra formā. Vecāki, kuri nepaspēja noslēgt līgumus līdz šim, tiek aicināti to izdarīt jebkurā ērtā laikā arī turpmāk, jo līgumu slēgšanas process turpinās visu mācību gadu.

Vecākiem ir iespēja arī mainīt līguma formu un pāriet, piemēram, no papīra formāta uz platformas pusdienlaiks.lv distances līgumu, kur norēķinu sistēma ir automatizēta. Par to ir jāinformē arī ēdinātājs, jo tajā brīdī ēdinātājam būtu jāmaina pakalpojuma administrēšanas pieeja konkrētajam klientam.

Jau ziņots, ka no pirmdienas, 3. oktobra, Rīgas pašvaldībā daļai skolēnu un bērnudārzu audzēkņu vecākiem ir jānodrošina pusdienu līdzmaksājums. Izmaiņas pakalpojumā attiecas uz kopumā 249 Rīgas pašvaldības izglītības iestādēm. 

Ēdinātāji ir apliecinājuši, ka visi bērni, kas izteikuši vēlmi ēst pusdienas, tās arī saņem, paralēli ar skolu un vecākiem risinot līgumattiecību un norēķinu jautājumus.

Arī turpmāk 1. – 4. klašu skolēniem ēdināšanas izdevumi pilnā apmērā tiek segti no valsts un pašvaldības budžeta. Tāpat no pašvaldības līdzekļiem pilnā apmērā sedz ēdināšanas izdevumus izglītojamiem, kuru ģimenes atzītas par trūcīgām, maznodrošinātām mājsaimniecībām vai ģimenes ar trim un vairāk bērniem ir reģistrētas Rīgas ģimeņu atbalsta reģistrā, kā arī bāreņiem, invalīdiem un bērniem, kuru aprūpes pienākumu vecāki nepilda.

Izglītojamajiem, kuriem nav sociālā statusa, pašvaldība nodrošinās ēdināšanas pakalpojuma līdzfinansējumu. Vecāku līdzmaksājuma apmērs ir 1,15 eiro skolās (viena ēdienreize – pusdienas) un 2 eiro pirmsskolās (trīs ēdienreizes – brokastis, pusdienas, launags) par ēdināšanu vienā mācību dienā.

Lai gan platformu izstrādāja un ieviesa ēdinātāji, Rīgas pašvaldības vadība ļoti labi apzinās, ka tajā vēl ir daudz trūkumu. Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments kopā ar ēdinātājiem sadarbojas, lai uzlabotu gan platformas funkcionalitāti, gan padarītu daudz ērtākus maksājumus rīdziniekiem.

Par platformu pusdienlaiks.lv:

Pusdienlaiks.lv ir Rīgas pašvaldības pirmsskolu un skolu ēdināšanas pakalpojumu sniedzēju privāti izmantota ēdināšanas pakalpojumu uzskaites un elektronisko norēķinu platforma, kas nodrošina vecākiem iespēju maksāt par bērna faktiski izmantotām ēdienreizēm, par kurām platforma automatizē aprēķinus un veic samaksu no vecāku ieskaitītas naudas savā platformas e-maciņā.

Lai atbilstoši spēkā esošajai Latvijas likumdošanai sniegtu elektronisku maksājumu apstrādes risinājumu pakalpojumus, ir nepieciešama elektroniskas maksājuma iestādes licence. Tāpēc ēdinātāju partneris platformas izveidē ir Latvijas IT uzņēmumu grupa “Corporate Solutions”, kas  pirms četriem gadiem ieguva Lietuvas centrālās bankas (regulatora) izsniegtu elektroniskās maksājuma iestādes licenci, kas atļauj  grupas meitas uzņēmumam “Corporate Services” UAB maksājuma pakalpojumu sniegšanu visā Eiropas ekonomiskajā zonā. Licence ir reģistrēta Lietuvas bankā. 

Visi pusdienlaiks.lv elektroniskajos maciņos ieskaitītie līdzekļi tiek glabāti Lietuvas centrālajā bankā, un to drošību garantē Lietuvas centrālā banka. Savukārt vecāku elektroniskā maciņa naudas atlikumu regulē parakstītais Elektroniskās naudas maciņa atvēršanas un apkalpošanas līgums.

Lai arī dažas Latvijas bankas maksājumu veikšanu uz bankas kontu Lietuvā lūdz aizpildīt formās, kas saucas "Starptautiskais maksājums", praktiski maksājums izpildās vienotā SEPA maksājumu sistēmā, un komisija tiek piemērota tāda pati, kā iekšzemes maksājumiem Latvijā. Komisijas apmērs ir atkarīgs no bankas, kuras klients ir vecāks, pakalpojumu cenrāža vai tarifu plāna.

Atgādinām:

Iedzīvotāju ērtībām tiešsaistes platformas uzturētāji nodrošina telefonisku (60007790) un e-pasta (atbalsts@pusdienlaiks.lv) atbalstu, kā arī ir izveidojuši biežāk uzdoto jautājumu un atbilžu sadaļu.

Iedzīvotāju ērtībām arī Rīgas pašvaldības pārstāvji nodrošina telefonisku (67026816) un e-pasta (iksd@riga.lv) atbalstu, kā arī ir izveidojuši biežāk uzdoto jautājumu un atbilžu sadaļu

Papildu informācija: Jānis Meija – Izglītības iestāžu ēdinātāju asociācijas pārstāvis, e-pasts: Meija.Janis@inbox.lv.