Informācija medijiem

Rīgas domes Labklājības departaments informē, ka Rīgas pašvaldības daudzbērnu ģimeņu reģistrs no 1. janvāra saucas par Rīgas pašvaldības ģimeņu atbalsta reģistru.

Tās ģimenes, kuras bija reģistrētas Rīgas pašvaldības daudzbērnu ģimeņu reģistrā un atbilst noteiktajiem kritērijiem, arī turpmāk saglabā savu vietu reģistrā un var pretendēt uz Rīgas pašvaldības noteikto atbalstu ģimenēm ar bērniem. Reģistrs atrodams portālā: www.eriga.lv

Iedzīvotāju ērtībām ieviestais e-pakalpojums ir ērts rīks, lai reģistrētos un augšupielādētu nepieciešamās dokumentu datnes. Reģistrējoties ir svarīgi sekot līdzi prasītajai informācijai un korekti soli pa solim to aizpildīt. Lai reģistrētos, ir jāapliecina, ka piekrīt savu un savu nepilngadīgo bērnu personas datu apstrādei e-pakalpojuma vajadzībām.

Reģistra mērķis ir nodrošināt vienotu un efektīvu pieeju Rīga pašvaldības sniegtajiem pakalpojumiem un atvieglojumiem ģimenēm ar bērniem, veicināt pakalpojumu elektronizāciju, e-pakalpojumu pieejamību, elektronisko saziņu starp privātpersonām un pašvaldību, tādējādi samazinot administratīvās procedūras, īpaši gadījumos, kad to sniegšanā ir iesaistītas vairākas pašvaldības iestādes vai institūcijas.

Reģistrā var tikt reģistrēta ģimene, kuras aprūpē ir vismaz trīs bērni, to skaitā audžuģimenē ievietoti un aizbildnībā esoši bērni (bērnu skaitā neieskaita bērnus, kuru aizgādības tiesības vecākam ir pārtrauktas vai atņemtas), ja ģimene ir deklarēta vienā adresē Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā (šis nosacījums neattiecas uz gadījumu, ja bērns iegūst izglītību ārvalsts izglītības iestādē un viņa dzīvesvieta ir ārvalstī). Par ģimenes bērnu uzskatāma arī pilngadīga persona, kas nav sasniegusi 24 gadu vecumu, ja tā iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību.

Ja nav iespējams reģistrēties elektroniski, izmantojot e-pakalpojumu Rīgas pašvaldības pakalpojumu portālā: www.eriga.lv, tad var vērsties Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centros: Kungu ielā 7/9; Brīvības ielā 49/53; Daugavpils ielā 31; Ed.Smiļģa ielā 46, informācija par pieņemšanas laikiem iegūstama pa bezmaksas informatīvo tālruni 80000800. Var vērsties arī Rīgas Sociālajā dienestā (Baznīcas ielā 19/23) pirmajā stāvā pie informatora, pieņemšanas laiki pirmdienās no plkst. 10.00 līdz 17.00, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no plkst. 10.00 līdz 16.00.

Informāciju par reģistrāciju un Rīgas pašvaldības sniegto sociālo atbalstu ģimenēm ar bērniem var saņemt zvanot uz Rīgas domes Labklājības departamenta bezmaksas informatīvo tālruni 80005055.

Kopš 2018. gada 1. maija, kad tika izveidots šis reģistrs, tajā reģistrējušās 4538 rīdzinieku ģimenes, kopā 19 984 personas, tajā skaitā 14 508 bērni.

Informāciju sagatavoja: Lita Brice, Rīgas domes Labklājības departamenta Iedzīvotāju informēšanas nodaļas vadītāja, tālr.: 67105925; mob. tālr.: 26385691; e-pasts:lita.brice@riga.lv
 Rīgas domes Sabiedrisko attiecību nodaļa