Informācija medijiem Rīgas domē
Lielie kapi

Ir noslēdzies starptautisks metu konkurss “Memoriāla “Lielie kapi” vērtību saglabāšana un vietas attīstība”. Pirmdien, 17. jūnijā, plkst. 12.00 tiks atvērti konkursā iesniegtie piedāvājumi. 

Mediju pārstāvji aicināti piedalīties piedāvājumu atvēršanā, kas notiks Rīgas Latviešu biedrības nama vestibilā (Merķeļa ielā 13). Pēc tam būs iespēja uzdot jautājumus žūrijas komisijai un konkursa dalībniekiem. 

Preses konferencē piedalīsies:

  • Gunārs Nāgels, Rīgas pieminekļu aģentūras direktors,
  • Arnita Verza, ainavu arhitekte, 
  • Aigars Kušķis, arhitekts,
  • Ilze Rukšāne, ainavu arhitekte,
  • Artūrs Lapiņš, Latvijas Arhitektu savienības prezidents.

Konkursa mērķis ir iegūt radošas idejas un piedāvājumus, kā cieņpilni saglabāt Lielo kapu apbedījumus, kultūrvēsturiskās un dabas vērtības nākamajām paaudzēm, kā sakārtot šo teritoriju un kā izmantot esošās zaļās infrastruktūras potenciālu kā bioloģiski daudzveidīgu un Eiropas mērogā unikālu vēstures, sabiedriskās atmiņas un vides ainavu, lai uzlabotu pilsētvides kvalitāti un Lielo kapu pieejamību Rīgas pilsētas iedzīvotājiem un viesiem. 

Iesniegtos darbus vērtēja žūrija: 
žūrijas komisijas priekšsēdētājs Gunārs Nāgels, Rīgas pašvaldības aģentūras "Rīgas pieminekļu aģentūra" direktors; 
žūrijas komisijas locekļi Juris Dambis, arhitekts, Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes vadītājs; Viesturs Brūzis, arhitekts, Rīgas pašvaldības Pilsētas attīstības departamenta Kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanas biroja vadītāja p.i.; Arnita Verza, ainavu arhitekte, Pilsētas attīstības departamenta Rīgas Pilsētas arhitekta dienesta ainavu arhitekte; Aigars Kušķis, arhitekts, Pilsētas attīstības departamenta eksperts Rīgas vēsturiskā centra UNESCO Pasaules mantojuma pārvaldības plānošanas jautājumos; Rīgas domes Pieminekļu padomes vadītājs; Ilze Rukšāne, ainavu arhitekte, Latvijas Ainavu arhitektu asociācijas pārstāve; Artūrs Lapiņš, arhitekts, Latvijas Arhitektu savienības prezidents; Ligita Tomiņa, ainavu arhitekte, SIA „Rīgas meži“; 
ārvalstu žūrijas komisijas locekle Tīna Sebi, arhitekte, plānotāja, sabiedrības speciāliste (Dānija);
žūrijas komisijas atbildīgā sekretāre bez balsstiesībām Dace Kalvāne, arhitekte, Latvijas Arhitektu savienības valdes locekle. 

Informāciju sagatavoja: Antra Gabre, Rīgas pašvaldības Ārējas komunikācijas nodaļas projektu koordinatore, e-pasts: antra.gabre@riga.lv