Informācija medijiem Rīgas domē
Kongresu nams

Piektdien, 20.maijā, Rīgas domes Īpašuma komitejas ārkārtas sēdē pieņemts lēmums par pašvaldības un Kultūras ministrijas sadarbību nacionālās koncertzāles projekta īstenošanā. 

Šī brīža iecere paredz, ka nacionālā koncertzāle taps Rīgas Kongresu namā. Pēc tam, kad starp pašvaldību un Kultūras ministriju tiks apstiprināta gala vienošanās par projekta īstenošanu, Rīgas domes Īpašuma departaments nodrošinās nacionālās koncertzāles projekta īstenošanas vadību, sadarbībā ar Latvijas Arhitektu savienību organizēs metu konkursu un projektēšanas uzdevuma un tehnikās specifikācijas izstrādi. Tāpat kopā ar Latvijas Arhitektu savienību pašvaldība organizēs publisko iepirkumu būvprojekta izstrādei. 

Sadarbībā ar SIA “Rīgas nami” tiks veiktas visas tehniskās darbības nacionālās koncertzāles projekta realizācijai nepieciešamā nekustamā īpašuma formēšanā un izveidošanā. 

Uzturēšanas izdevumi un izmaksas, kas saistītas ar nacionālās koncertzāles projekta uzsākšanu un objekta izmantošanas ierobežojumiem līdz nacionālās koncertzāles projekta īstenošanai, tiks iekļautas nacionālās koncertzāles projekta realizēšanas izmaksās.

12 mēnešu laikā pēc projektēšanas darbu pabeigšanas pašvaldība un ministrija vienosies par nacionālās koncertzāles projekta finansēšanas modeli, virzot atbilstošu tiesību aktu izskatīšanai Ministru kabinetā. 

Tāpat projekta īstenošanai tiks izveidota nacionālās koncertzāles projekta īstenošanas uzraudzības padome, kas sastāv no ministrijas, Rīgas domes Īpašuma departamenta, kā arī SIA “Rīgas nami”, Latvijas Arhitektu savienības, valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris” un valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Latvijas Koncerti” deleģētiem locekļiem. 

Gala lēmums par pašvaldības un ministrijas sadarbību tiks apstiprināts Rīgas domes sēdē. 

Informāciju sagatavoja: Rita Lazda, Rīgas domes Komunikācijas pārvaldes Ārējās komunikācijas nodaļas projektu koordinators, e-pasts: rita.lazda@riga.lv