Mājokļi Pilsētvide
ūdens truba

Pašvaldības uzņēmums “Rīgas ūdens” pabeidzis sadzīves kanalizācijas tīkla izbūvi Krustpils ielas posmā no Maskavas ielas 439a līdz Krustpils ielai 62a.

Būvdarbi kopumā veikti 658 metrus garā posmā, tie ilga no šā gada aprīļa. Projekta kopējās izmaksas bija nedaudz vairāk par 400 000 eiro.

Krustpils ielā būvēto sadzīves un ražošanas notekūdeņu kanalizācijas vadu īpaši gaidīja daudzu šajā apkaimē esošo dzīvojamo māju iemītnieki, kuriem beidzot ir radusies iespēja pāriet no asenizācijas izmaksu ziņā nesamērīgi dārgās decentralizētās kanalizācijas uz centralizēto. 

Pēc jaunā kanalizācijas posma nodošanas ekspluatācijā ūdenssaimniecības pakalpojumi šajā apkaimē kļūs drošāki un videi draudzīgāki.


Informāciju sagatavoja: Arturs Mucenieks,  SIA “Rīgas ūdens” sabiedrisko attiecību speciālists, tālrunis: 29148643, e-pasts: arturs.mucenieks@rigasudens.lv