Informācija presei Rīgas domē
Rīgas enerģētikas aģentura

Rīgas domes Mājokļu un vides komiteja otrdien, 2. februārī, nolēma rīkot atklātu konkursu labākā kandidāta atrašanai Rīgas Enerģētikas aģentūras direktora amatam.

Komiteja arī apstiprināja konkursa nolikumu un konkursa kandidātu vērtēšanas komisijas sastāvu. “Rīgas Enerģētikas aģentūrai ir būtiska loma Rīgas klimatneitralitātes mērķu sasniegšanā, bet diemžēl ilgstoši tikusi vājināta aģentūras kapacitāte un funkcijas. Esam apņēmības pilni dod aģentūrai jaunu elpu un vairot tās lomu ar enerģētiku un klimata pārmaiņu mazināšanu saistītu funkciju risināšanā. Profesionāls un zinošs vadītājs, ar vīziju un skaidru plānu par aģentūras attīstību un lomu šajos procesos ir kā atslēga ne tikai veiksmīgam aģentūras darbam, bet arī palīdzēs saslēgt visu pārējo Rīgas domes institūciju atbildības jomas un veicinās to sadarbību kopīgam rezultātam,” uzsver komisijas vadītāja, Mājokļu un vides komitejas priekšsēdētāja vietniece Selīna Vancāne.

Kandidāts tiks izvēlēts atklātā konkursā un to atlasē iesaistīts arī neatkarīgs eksperts ārpus Rīgas domes. Galvenās prasības kandidātam ir atbilstoša izglītība un valodas zināšanas, darba pieredze, kas nodrošina nepieciešamo iemaņu kopumu, lai profesionāli pildītu aģentūras direktora pienākumus. 

Rīgas pašvaldības aģentūra „Rīgas enerģētikas aģentūra” (REA) ir izveidota 2007.gadā šādu energoapgādes un energoefektivitātes vadībai un koordinācijai Rīgas pašvaldībā un informācijas pieejamības nodrošināšanai par minētajiem jautājumiem iedzīvotājiem.

Informāciju sagatavoja Rīgas domes Sabiedrisko attiecību nodaļas projektu koordinators Mārtiņš Vilemsons, tālr: 67026231, e-pasts: martins.vilemsons@riga.lv.