Sociālais atbalsts Veselība
Kanisterpaijas suņi

Cilvēki, kuri nonākuši bezpalīdzīgā stāvoklī, bieži vien ir nomākti un sevī noslēgušies, tāpēc jāpievērš uzmanība viņu emocionālo stāvokli ietekmējošiem faktoriem. Īslaicīgas sociālās aprūpes centra klientiem, šogad jau otro reizi, tika piedāvāta  iespēja izbaudīt kanisterapiju jeb suņu terapiju. Abos centra stāvos visās palātās pie gulošajiem klientiem tika pievesti apmācīti suņi, lai tiem varētu pieskarties un samīļot – izbaudīt tās emocijas, ko slimība, vai vecums un vientulība, ir liegusi.

Kanisterapija jeb suņu terapija ir starpdisciplinārs terapijas veids, kas saistās ar ergoterapiju, un fizioterapiju, veicina komunikāciju un sniedz emocionālu atbalstu. Šī Latvijā ir salīdzinoši jauna terapijas metode, gados veciem un slimiem cilvēkiem, kuriem trūkst motivācijas un sociālās interakcijas, kanisterapija var būt īpaši noderīga. Katram sunim terapeitam ir jānokārto eksāmens un jāsaņem sertifikāts par to, ka suns ir speciāli apmācīts būt kopā ar cilvēku, lai ļautu sevi glaudīt svešiniekiem un savaldīties negaidītās situācijās. 

Suņi terapeiti, kuri ieradās pie centra klientiem, bija Pireneju kalnu un Bernes ganu šķirnes suņi. Šie suņi jau no mazotnes tika audzināti kā palīgs psiholoģiskai rehabilitācijai, lai saskarsmē ar slimu cilvēku sniegtu nesteidzīgu maigumu un neizmērojamu pacietību.

Īslaicīgās sociālās aprūpes centrā tiek nodrošināta veselības un sociālā aprūpe cilvēkiem, kuru vecuma, funkcionālo traucējumu vai citu iemeslu dēļ, attiecīgu aprūpi nav iespējams nodrošināt dzīvesvietā. Sociālās aprūpes centra klients ir pacients ar hronisku saslimšanu un pārvietošanās traucējumiem, vai pacients, kas ir izrakstīts no stacionārās ārstniecības iestādes ar komplicētām sociālajām problēmām.

 “Veciem ļaudīm tikšanās ar mūsu suņiem mēdz būt ļoti emocionālas, jo nereti tās pavada atmiņas par saviem sunīšiem,”- kinologs Viktors Mucenieks komentē klientu sajūtas. “Cilvēki jautā, kad mēs atkal atbrauksim, šīs tikšanās viņos raisa vēlmi dzīvot tālāk.”

Sociālās aprūpes centra vadītājs Alvars Šteinbergs piebilst, ka ne mazāk prieka suņi sagādā arī centra darbiniekiem: “Darbs centrā ir grūts gan fiziski, gan psiholoģiski. Lai spētu palīdzēt klientiem, sniedzot emocionālu un psiholoģisku atbalstu, jārūpējas par ārstu, māsu un aprūpes personāla labsajūtu. Satikšanās ar suņiem ir atelpas brīdis ikdienas rutīnā, kas raisa ļoti pozitīvas emocijas”.

Par SIA “Rīgas 1.slimnīca” īslaicīgas sociālās aprūpes pakalpojumu

Rīgas 1.slimnīca pilda pašvaldības autonomo funkciju - nodrošina veselības aprūpes pieejamību, veicina iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un sniedz īslaicīgas sociālās aprūpes pakalpojumus.

Rīgas valstspilsētas pašvaldība finansē īslaicīgu sociālo aprūpi (95 gultas vietas) noteiktām Rīgā deklarētām iedzīvotāju grupām, pakalpojums tiek piešķirts uz laiku līdz 60 kalendārajām dienām gada laikā.

Īslaicīgas sociālās aprūpes centrā tiek nodrošināta:

  • ārstu speciālistu – internista un neirologa konsultācijas, sociālā darbinieka konsultācijas, fizioterapeita un ergoterapeita nodarbības, kvalificēta medicīnas personāla diennakts uzraudzība,
  • klientiem nepieciešamie aprūpes līdzekļi,
  • ēdināšana,
  • palīdzība tuviniekiem aprūpes iemaņu apgūšanā,
  • sociālo darbinieku konsultācijas un praktiskā palīdzība sociālās aprūpes, rehabilitācijas un palīdzības jautājumos.

Klientu uzņemšana Īslaicīgās sociālās aprūpes centrā notiek elektroniskās rindas kārtībā, saskaņā ar Rīgas domes 06.03.2020. saistošajiem noteikumiem Nr.3 „Rīgas pilsētas pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība”.  

Ja klients saņem atteikumu ĪSA pakalpojuma piešķiršanai, vai arī ja nepieciešams ilgāks uzturēšanās laiks Īslaicīgās sociālās aprūpes centrā, nekā noteikumos paredzētais, pakalpojumu iespējams saņemt par pilnu samaksu.

 

Informāciju sagatavoja: Iveta Medne, SIA „Rīgas 1.slimnīca” sabiedrisko attiecību speciāliste, e-pasts:iveta.medne@1slimnica.lv