Informācija presei Rīgas domē Pilsētvide
Atjaunota ēka

Piektdien, 16. aprīlī, Rīgas domes Vidi degradējošu būvju komisijas sēdē atbalstīja jauno pašvaldības saistošo noteikumu projektu “Par sakrālā mantojuma saglabāšanas finansēšanu Rīgā”. Tas nosaka kārtību, kādā pašvaldība piešķirs finanšu līdzekļus Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā esošu kulta celtņu, tajā skaitā dievnamu, klosteru, kapelu, lūgšanu namu un reliģisko rituālu priekšmetu saglabāšanai.

Noteikumi paredz, ka pašvaldība konkursa kārtībā varēs piešķirt finanšu līdzekļus, lai atbalstītu sakrālā objekta saglabāšanai iesniegtā projekta īstenošanu. Finansējums   100 %  apmērā paredzēts konkursā apstiprināto būvniecības darbu līdzfinansējumam. Savukārt, 50 % līdzfinansējums paredzēts būvprojekta (tajā skaitā izpēte, eksperta slēdziena, saglabāšanas pasākumu programmas, konservācijas, restaurācijas, remontu un citu atjaunošanas darbu dokumentācijas izstrādes) izdevumiem.

Pašvaldības atbalsts sakrālā objekta saglabāšanai vienā saimnieciskajā gadā vienam atbalsta saņēmējam nevarēs pārsniegt 100 000 eiro. Savukārt līdzfinansējuma apmērs vienam būvrojektam nevarēs pārsniegt 5000 eiro. 

Konkursā pieteiktos projektus izvērtēs Rīgas domes Vidi degradējošu būvju komisija, pamatojoties uz apstiprināto konkursa nolikumu. Plašāka informācija par konkursu pēc jauno noteikumu stāšanās spēkā būs publicēta tīmekļa vietnē https://atjauno.riga.lv/ .

Saistošie noteikumi ir izstrādāti, pamatojoties uz Sakrālā mantojuma saglabāšanas finansēšanas likumu. Noteikumi stāsies spēkā pēc apstiprināšanas Rīgas domē, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atzinuma saņemšanas un noteikumu publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

Informāciju sagatavoja: Baiba Kantiņa, Rīgas domes Īpašuma departamenta Sabiedrisko attiecību projektu vadītāja, tālr. 67181181, e-pasts baiba.kantina@riga.lv