Velosipēdi novietoti velo novietnēs

Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrs (AIC) izsludina Apkaimju iniciatīvu līdzdalības un piederības veicināšanas projektu konkursu.

Konkursa mērķis ir atbalstīt projektus, kas veicina Rīgas iedzīvotāju pilsonisko līdzdalību, kā arī par to izglīto un informē iedzīvotājus. Tas ietver arī  brīvprātīgo darba un piederības sajūtas savai apkaimei, pilsētai un valstij veicināšanu, apkaimju kustību kā viena no iedzīvotāju pašorganizācijas veidiem aktivizēšanu, lai aizstāvētu vietējās kopienas intereses, izzinātu iedzīvotāju problēmas un uzlabotu iedzīvotāju un pašvaldības sadarbību, kā arī nodrošinātu iedzīvotāju personisko līdzdalību kopienas dzīves vides uzlabošanā.

Projekta pieteicējs var būt juridiska persona, kas savu darbību veic Rīgas pašvaldības administratīvajā teritorijā un vēlas līdzdarboties Rīgas pilsētas apkaimju attīstības jautājumos.

Līdzfinansējums var tikt piešķirts projektiem, kuri:

  • tiešā veidā veicina iedzīvotāju pilsoniskās līdzdalības aktivizēšanu un piederības sajūtas veicināšanu;
  • sekmē dažādu iedzīvotāju grupu un/vai iedzīvotāju sadarbību ar Rīgas valstspilsētas pašvaldību;
  • plāno iedzīvotāju iesaisti un līdzdalību visos vai vairākos projekta posmos.

Vienam projektam konkursā pieejamais finansējums ir līdz 3500 eiro, nepārsniedzot 95 % no projekta kopējās tāmes. Ja projektā paredzēts īstenot apkaimju iedzīvotāju forumu bez citām papildus aktivitātēm, tad projekta ietvaros šādai aktivitātei var saņemt atbalstu ne vairāk kā 1500 eiro apmērā. Kopējā summa, ko plānots piešķirt projektu konkursā, ir līdz 70 000 eiro.

Projektu īstenošana jāplāno laikā no 2022. gada 15. jūlija līdz 2022. gada  15. novembrim. Gatavojot projektu pieteikumus, projektu īstenotāji aicināti sekot līdzi valdības lēmumiem un, plānojot aktivitātes, rēķināties ar iespējamiem ierobežojumiem un epidemioloģiskās drošības pasākumiem, kas potenciāli būs jāievēro, īstenojot projektus.

Lai palīdzētu interesentiem sagatavot projekta pieteikumu, tiks rīkots informatīvs seminārs par projektu konkursa nosacījumiem. Seminārs notiks 31. maijā plkst. 15.30 tiešsaistes platformā “MS Teams”. Semināram interesenti aicināti iepriekš pieteikties, aizpildot anketu līdz 30.maijam.

Projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2022. gada 13. jūnijs plkst. 14.00.

Projekta pieteikumi iesniedzami papīra formātā vai elektroniska dokumenta veidā, tos sagatavojot atbilstoši normatīvajiem aktiem par dokumentu noformēšanu:

  • elektroniski, nosūtot uz elektroniskā pasta adresi integracija@riga.lv ar paraksttiesīgās personas drošu elektronisko parakstu;
  • klātienē AIC Klientu apkalpošanas nodaļas punktos: Eduarda Smiļģa ielā 46, Daugavpils ielā 31, Gobas ielā 6A, Ieriķu ielā 43A vai Brīvības ielā 49/53, Rīgā. 

Vairāk informācijas par pieteikšanos un pieteikuma sagatavošanai nepieciešamie dokumenti šeit.

Papildu informācija pieejama pie AIC Apkaimju attīstības, sabiedrības integrācijas un klientu apkalpošanas pārvaldes Sabiedrības integrācijas un līdzdalības nodaļas vadītājas Ilzes Meilandes pa tālruni 67181657 vai e-pastu: ilze.meilande@riga.lv.

Informāciju sagatavoja: Rīgas domes Komunikācijas pārvaldes Ārējās komunikācijas nodaļas projektu koordinatore Edīte Matuseviča, e-pasts: edite.matusevica@riga.lv