Pēc otrdien, 18. jūnijā, pašvaldībā notikušās tikšanās ar abām iesaistītajām pusēm – “Ghetto Games” un “Grīziņkalna Apkaimes biedrība” – Rīgas vicemērs Edvards Ratnieks norādīja, ka panākts pagaidu risinājums, ka līdz 29. jūnijam “Ghetto Games” pasākumi Grīziņkalnā varēs norisināties atbilstoši Publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likumam. Papildu nosacījums, ka līdz plkst.  22.00 “Ghetto Games” varēs izmantot apskaņošanas iekārtas, bet pēc tam līdz plkst. 23.00 drīkstēs izmantot tikai mikrofonus dalībnieku apziņošanai. Jau līdz tam Rīgas dome bija vienojusies ar “Ghetto Games” pasākumu rīkotājiem, ka šajā sezonā pasākumiem ir jābeidzas līdz plkst. 23.00, kā arī jāsamazina skaņas radītais trokšņu līmenis, atbilstoši līguma nosacījumiem, kam biedrība bija piekritusi.

“Mums ir svarīgas gan bērnu un jauniešu, gan arī iedzīvotāju intereses. Tāpēc Rīgas pašvaldības, “Ghetto Games” (ar juridisko nosaukumu biedrība “Streetbasket”) un Grīziņkalna Apkaimes biedrības pārstāvji šodien tikās un pārrunāja iespējamos risinājumus. Abas iesaistītās puses tika uzklausītas. Lai arī pilnīga vienprātība nav panākta, “Ghetto Games” ieplānotie pasākumi norisināsies. Šobrīd šis ir juridiski taisnīgs risinājums līdz 29. jūnijam un tad pašvaldības pārstāvji tiksies ar abām pusēm atkārtoti, lai saprastu, vai šāds risinājums ir bijis pieņemams. Es ļoti ceru, ka gan “Ghetto Games”, gan arī Grīziņkalna Apkaimes biedrība izvirzīs bērnus un jauniešus par prioritāti un ļaus tiem aktīvi darboties Grīziņkalnā. Šobrīd ir radusies tradīcijām spēcīga bērnu un jauniešu kustība, kas iedzīvina alternatīvu dzīvesveidu – bez alkohola, cigaretēm un citām atkarību raisošām vielām, to vietā izvēloties sportu, mūziku, modernās improvizācijas un talantu attīstīšanu, kas ir labāk nekā saskarties ar daudz lielākām sociālām problēmām un jauniešu atkarībām,” norāda Rīgas vicemērs Edvards Ratnieks.

E. Ratnieks uzsvēra, ka šosezon “Ghetto Games” ieplānotajiem pasākumiem bērniem un jauniešiem ir jānotiek Grīziņkalnā, kā bija paredzēts, jo to organizēšanā ir ieguldīts liels darbs no jauniešu puses, tiem pilnvērtīgi gatavojoties, taču jāievēro konkrēti noteikumi. Savukārt pārcelšana uz jaunu vietu prasa finansiālu ieguldījumu. Bērni šeit attīsta savus talantus, atbilstoši mūsdienīgām un pasaulē tik iecienītām “ielu kustības” tradīcijām gan sportā, gan mūzikā, gan sevis pilnveidošanā.

Vienošanās par pagaidu formātu līdz 29. jūnijam panākta sanāksmē, ko rīkoja Rīgas pašvaldība un kurā piedalījās biedrība “Streetbasket”, Grīziņkalna Apkaimes biedrība, Rīgas pašvaldības policija, Izglītības, kultūras un sporta departamenta pārstāvji.

Rīgas pašvaldība saņēmusi iesniegumu no biedrības “Streetbasket” par publisku pasākumu rīkošanu Grīziņkalna parkā saskaņā ar iepriekš plānoto pasākumu grafiku.

Grīziņkalna Apkaimes biedrība norādīja, ka tai kopumā nav iebildumu, ka Grīziņkalna parkā notiek sporta pasākumi, taču galvenais iebildums ir pret paaugstināto trokšņa līmeni pasākumu laikā. Biedrība aicināja arī izskatīt iespēju rīkot “Ghetto Games” pasākumus bez apskaņošanas iekārtām, uzsverot, ka pasākuma laikā radītais troksnis rada kaitējumu veselībai.

Biedrības “Streetbasket” dibinātājs Raimonds Elbakjans norādīja, ka biedrība nākusi pretī Grīziņkalna Apkaimes biedrībai, jau iepriekš ieviešot skaņas mērījumus un samazinot pieļaujamo trokšņa līmeni pasākumu laikā.

Pasākumu laikā tiks veikti trokšņa līmeņa mērījumi, ko nodrošinās pasākuma organizators.

Rīgas pašvaldības policija pasākumus uzraudzīs atbilstoši Publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likumā noteiktajai kārtībai.

Pasākumi šobrīd ir saskaņoti ar pašvaldību divu nedēļu garumā. Jūnija beigās paredzēta iesaistīto pušu atkārtota tikšanās, lai pārrunātu pasākumu norisi un tālākos soļus.