Bērnudārza grupiņa

Trešdien, 1.decembrī, Rīgas domes sēdē deputāti amatos apstiprināja divas jaunas Rīgas pirmsskolas izglītības iestāžu vadītājas.

Par Rīgas 154. pirmsskolas izglītības iestādes vadītāju apstiprināja Ivetu Vjateri. Vjatere strādājusi gan kā Rīgas 262. pirmsskolas izglītības iestādes vadītājas pienākumu izpildītāja, gan šobrīd pilda Rīgas 154. pirmsskolas izglītības iestādes vadītājas pienākumus. Kopumā pedagoģiskajā darbā strādā kopš 2006.gada.

Savukārt par Rīgas 220. pirmsskolas izglītības iestādes vadītāju iecēla Helēnu Birznieci. Birzniece iepriekš strādājusi šajā izglītības iestādē par pirmsskolas izglītības skolotāju, bet kopš 2010.gada bijusi vadītājas vietniece. Kopumā pedagoģiskajā darbā strādā kopš 1999.gada.

Jaunieceltās izglītības iestāžu vadītājas izvēlētas Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta rīkotā konkursa kārtībā.