Covid-19 Pilsētā un sabiedrībā
Covid-19

Valdība vienojusies, ka no 1. marta varēs darbu atsākt atsevišķu pakalpojumu sniedzēji – iedzīvotāji klātienē varēs saņemt friziera, manikīra, pedikīra un podologa pakalpojumus.

Skaistumkopšanas pakalpojumus varēs sniegt, ievērojot stingras epidemioloģiskās drošības prasības. Tostarp pakalpojuma sniedzējam būs pienākums par savu darbību paziņot Veselības inspekcijai. Vienlaikus kosmētiķu un skaistumkopšanas pakalpojumu sniedzēju kosmetoloģijā darbs joprojām nav atļauts. Tāpat klātienē nedrīkst strādāt arī pirtis.

Valdība arī lēma ļaut individuāli klātienē veikt praktiskās apmācības, tostarp autovadīšanas apmācības un pirmās palīdzības kursus. No 1. marta praktiskās apmācības klātienē individuāli varēs veikt personas, kuras vēlas apgūt C1, C1E, D1, D1E, C, CE, D, DE, TRAM vai TROL kategorijas transportlīdzekļu vadīšanas tiesību iegūšanai, kā arī bīstamu kravu pārvadāšanai (ADR) paredzēto transportlīdzekļu vadītāja tiesību iegūšanai. Savukārt no 15. marta apmācības klātienē varēs apgūt personas, kas uzsākušas apmācību citu kategoriju, tostarp B kategorijas transportlīdzekļu, vadīšanas tiesību iegūšanai un reģistrētas autoskolas mācību grupā līdz 2020. gada 20. decembrim

Tāpat Ministru kabinets lēma, ka turpmāk bēru ceremonijas tiks atļautas arī iekštelpās. Vienlaikus tiks saglabāti visi iepriekšējie nosacījumi par pulcēšanos.

Precizēti arī nosacījumi fotopakalpojumu sniegšanai klātienē – rūpīgi izvērtējot nepieciešamību un riskus, turpmāk būs iespējama individuālo fotopakalpojumu sniegšana ārtelpā ar nosacījumu, ka tajā piedalās viens fotogrāfs un viens klients un starp abiem ir ievērota vismaz divu metru distance.

Jau vēstīts, ka valdība nolēmusi ārkārtējo situāciju pagarināt līdz 6. aprīlim. No 8. februāra stājušies spēkā augstāki drošības standarti klātienes tirdzniecībā un daļā veikalu atsākta nepārtikas preču tirdzniecība, kā arī atsākta grāmatu tirgošana. 

Izglītības joma

Klātienes konsultācijas pieejamas visiem skolēniem, kam pastāv mācību pārtraukšanas risks, kā arī 12. klašu skolēniem un profesionālās ievirzes izglītības iestādēs. Individuāla praktisko iemaņu apguve klātienē var notikt arī augstskolu studentiem, kuri apgūst dažādu medicīnas un veterinārmedicīnas programmu pēdējo gadu.

Stingras prasības drošākai tirdzniecībai

Lai mazinātu apmeklētāju drūzmēšanās iespējas, veikalos un tirgus paviljonos jānodrošina 25 kvadrātmetru platība vienam apmeklētājam un redzamā vietā pie ieejas jāizvieto informācija par maksimālo pieļaujamo apmeklētāju skaitu.

Apmeklētāji veikalā drīkst doties pa vienam, izņemot cilvēkus, kam ir nepieciešama asistenta palīdzība un bērnus līdz 12 gadu vecumam kopā ar vienu pilngadīgu personu. Veikalu apmeklētāji tiek aicināti ievērot tirdzniecības vietās noteiktās prasības - nedrūzmēties pie ieejas, izmantot groziņus vai ratiņus, sekot mērķējumam.

Valsts policijai un pašvaldību policijai ir tiesības pieņemt lēmumu par tūlītēju tirdzniecības vietas slēgšanu apmeklētājiem uz laiku līdz septiņām dienām. Šādu lēmumu var pieņemt gan par atsevišķu veikalu, gan visu tirdzniecības centru kopumā atkarībā no pārkāpuma un atbildības.

Mazumtirdzniecība klātienē

Klātienē veikalos, kuros vismaz 70% no preču sortimenta ir pārtikas preces, drīkst tirgot visu preču sortimentu. Līdzīgi arī veikalos, kuros vismaz 70% no preču sortimenta ir higiēnas preces, arī drīkst klātienē pārdot visas pārējās preces. Arī grāmatnīcās drīkst pārdot visu preču sortimentu.

Darbu līdzšinējā ārkārtējās situācijas regulējuma ietvaros turpina aptiekas, optikas preču veikali, degvielas uzpildes stacijas. Citās tirdzniecības vietās joprojām drīkst pārdot pārtikas preces, higiēnas preces, pirmās nepieciešamības saimniecības preces, mobilo telefonu priekšapmaksas kartes, tabakas izstrādājumus, dzīvnieku barību un preces, sabiedriskā transporta biļetes, mutes un deguna aizsegus un individuālos aizsardzības līdzekļus, kā arī mājražotāju lauksaimniecības produkciju un ziedus.

Klātienē iegādāties drīkst elektropreču aksesuārus (vadus, pagarinātājus, lādētājus), līdzekļus kaitēkļu iznīcināšanai (dezinsekcijai un deratizācijai), kā arī, pavasarim tuvojoties, nozīmīgos stādus, dēstus, sīpolus, gumus un sēklas, substrātus un daļu materiālu augsnes ielabošanai.