Trešdien, 18. augustā, Rīgas dome apstiprināja zemesgabala Tumes ielā 25 lokālplānojumu. Ņemot vērā sabiedrības lielo ieinteresētību un izteiktos ieteikumus, dokuments publiskai apspriešanai tika nodots divas reizes.

Pēc lokālplānojuma 1. redakcijas publiskās apspriešanas, kas notika no 26. februāra līdz 12.  aprīlim, tika saņemts noraidošs tuvumā dzīvojošo viedoklis par daudzstāvu apbūves plānošanu esošo savrupmāju tuvumā. Uzklausot iedzīvotāju radušās bažas, projekta attīstītājs pieņēma lēmumu attiekties no divām piecu stāvu mājām, paredzot diferencētu apbūves augstumu – četrus stāvus pret esošo savrupmāju apbūvi un sešus stāvus teritorijas dziļumā, kā arī, piedāvājot lokālplānojuma teritorijai piegulošās Tumes ielas posma uzlabojumus ar stāvvietu izbūvi Ziepniekkalna kapsētas apmeklētājiem, beznosaukuma ielas izbūvi un dižstādu joslas ierīkošanu gar ielu frontēm.

Pilnveidotās redakcijas publiskā apspriešana notika no 1. līdz 22. jūlijam. Tās laikā saņemti 35 personu priekšlikumi, tostarp 24 iesniedzēji izteica atbalstu izstrādātajam projektam, bet 11 iesniegumos pausta neapmierinātība galvenokārt ar apbūves plānošanu Brāļu kapu un Ziepniekkalna kapu tuvumā, plānoto apbūves augstumu līdz sešiem stāviem un ar to saistīto transporta plūsmu palielinājumu, kas izraisīs papildus trokšņa un gaisa piesārņojumu.

Jāņem vērā, ka plānotā daudzstāvu daudzdzīvokļu apbūve atbilst Rīgas ilgtspējīgās attīstības stratēģijai līdz 2030. gadam, kur, saskaņā ar Rīgas pilsētas apdzīvojuma struktūras vadlīnijām, šī teritorija atrodas jauktās mazstāvu un daudzstāvu dzīvojamās apbūves teritorijā. Attīstības iecere  neietver darbības, kas  būtu saistītas  ar  trokšņa, smaku, vibrāciju u. tml. ietekmi uz apkārtējo vides kvalitāti, tostarp lokālplānojuma pilnveidotajā redakcijā tiek noteiktas prasības Tumes ielas pārbūves projektā paredzēt satiksmes mierināšanas pasākumus atbilstošus dzīvojamai zonai.

Rīgas domes lēmumu par lokālplānojuma izstrādes sākšanu pieņēma 2020. gada 19. jūnijā. 

Teritorijas attīstības plānošanas dokumenta pasūtītājs ir SIA “Bonava Latvija”, izstrādātājs – SIA “Grupa 93”. 

Informāciju sagatavoja: Daina Pētersone, Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Komunikācijas nodaļas Stratēģiskās komunikācijas galvenā projektu vadītāja, mob.tel.: 28446809, e-pasts: daina.petersone@riga.lv