Kā rīkoties, ja saņemts Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta atzinums par būves ekspluatācijas pārbaudi un ēka atzīta par bīstamu!

 • Ēkām, kurām nav veikta ēkas tehniskā izpēte, nekavējoties tā ir jāveic. Tas ir maksas pakalpojums un to var veikt tikai sertificēts būvspeciālists. Kontaktus iespējams atrast Būvniecības informācijas sistēmā www.bis.gov.lv
 • Būvspeciālists sagatavo tehniskās apsekošanas atzinumu, kur ir teikts, vai iedzīvotāji šobrīd ēkā var vai nevar dzīvot. Ja atzinumā teikts, ka  ēka ir avārijas stāvoklī, tad nav nepieciešama visu kopīpašnieku saskaņojums avārijas situācijas novēršanai.
   
 • Ēkas apsaimniekotājam jāorganizē atzinumā noteiktie darbi, lai novērstu ēkas bīstamību;
   
 • Ja ir jāveic būvdarbi, nepieciešams noalgot sertificētu būvspeciālistu, kurš novērtēs veicamo darbu apjomu un izstrādās būvniecības dokumentāciju iesniegšanai Būvniecības informācijas sistēmā. Kontaktus iespējams atrast Būvniecības informācijas sistēmā www.bis.gov.lv
   
 • Pēc dokumentācijas saskaņošanas, var sākt būvdarbus.
  ​​​​​​​
 • Pēc būvdarbu beigšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments jāinformē par veiktajām izmaiņām un departaments tās pārbaudīs. Ja ēkas ekspluatācija tika aizliegta, šajā brīdī to atsāk.