Būvniecības darbu veikšanai ierasti ir izstrādāta būvniecības dokumentācija, kura iekļauj arī darbu organizēšanas projektu.

Šajā projektā ir aprakstītas montāžas slodzes shēmas būvniecības laikā un to ietekme uz nesošajām konstrukcijām un blakus esošajām ēkām. Ar būvniecības dokumentāciju var iepazīties, iesniedzot iesniegumu Būvniecības informācijas sistēmā www.bis.gov.lv.

 • To var veikt šādi:
  • Sākotnēji www.bis.gov.lv. nepieciešams veikt jaunā lietotāja reģistrāciju.
  • Nepieciešams atrast meklēto būvniecības dokumentāciju.
  • Jāiesniedz www.bis.gov.lv. iesniegums ar lūgumu piešķirt piekļuvi interesējošajai lietai.
  • Pilsētas attīstības departaments izvērtē iesniegumu un sniedz atbildi uz pieprasījumu.

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem iedzīvotājiem, kuriem būvniecības rezultātā ir radīti zaudējumi vai nodarīts kaitējums, ir rakstiski par to jāinformē būvuzņēmējs.

Būvdarbu veicējs pēc tam rakstiski paziņo apdrošinātājam par jebkuru pret būvdarbu veicēju vērsto pretenziju vai tiesā iesniegto prasību.

Tāpat būvdarbu veicējs rakstiski paziņo personai, kura pretendē uz apdrošināšanas atlīdzību, par nepieciešamību vērsties pie apdrošinātāja nodarīto zaudējumu novērtēšanai, kā arī rakstiski paziņo apdrošinātājam, ka trešā persona par to ir informēta.

 • Var apdrošināt ēku. Tas nozīmē, ka finansiāli ir pasargāti gan dzīvokļi, gan ēka un tās konstruktīvie elementi. Proti, iedzīvotāji varēs saņemt finanšu kompensāciju arī tad, ja kādā negadījumā cieš ēkas koplietošanas telpas vai konstrukcijas.
 • Dzīvokļu īpašnieku kopībai vēlams zināt ēkas konstrukciju, īpaši pamatu tehnisko stāvokli. Ja tāda sen nav veikta un ir acīmredzami, ka kaimiņos notiek sagatavošanās būvdarbiem, tad vērts veikt ēkas monitoringu, pieaicinot neatkarīgu būvinženieri. Iedzīvotājiem būtu precīza informācija par mājas drošumu, savukārt problēmu gadījumā – neapgāžams arguments, kas skaidri apliecinātu, ka, piemēram, plaisas ir radušās kaimiņos esošās būvniecības ietekmē. Tas arī ļautu efektīvāk pierādīt ēkas bojājumu iemeslus, kā arī rast tehniskus pierādījumus turpmākajām diskusijām ar attīstītājiem.