Ielu nosaukumu un ēku adrešu numuru zīmes jau ir izgatavotas ar Emīlijas Benjamiņas un Lastādijas ielu nosaukumiem. Lai saņemtu jaunās zīmes, ēku īpašnieki un apsaimniekotāji aicināti vērsties Rīgas Apkaimju iedzīvotāju centrā Daugavpils ielā 31, Rīgā. Pirms došanās uz Rīgas Apkaimju iedzīvotāju centru, lūdzam pieteikt savu vizīti, zvanot pa tālruni 80000800, lai centra darbinieki var savlaicīgi sagatavot Jūsu īpašumam paredzētās zīmes un rezervēt Jums pieraksta laiku.

Ielu nosaukumu un adrešu zīmes ar Latgales, Jāņa Klīdzēja, Kārļa Mīlenbaha, Vilhelma Purvīša, Viļa Plūdoņa, Valērijas Seiles un Augusta Spariņa ielu nosaukumiem tiks  izgatavotas un izsniegtas pakāpeniski šā gada aprīlī un maijā. Tiklīdz jaunās zīmes būs gatavas, pašvaldība iedzīvotājus informēs atsevišķi ar plašsaziņas līdzekļu un sociālo tīklu palīdzību, kā arī informāciju izvietojot tīmekļvietnē www.riga.lv.

Rīgas Apkaimju iedzīvotāju centra, Daugavpils ielā 31, Rīgā darba laiks ir:

Pirmdiena

8.30 - 18.00

Otrdiena

8.30 - 17.00

Trešdiena

8.30 - 17.00

Ceturtdiena

8.30 - 17.00

Piektdiena

8.30 - 16.00

Sestdiena

Slēgts

Svētdiena

Slēgts

28.martā Rīgas Apkaimju iedzīvotāju centra darba laiks Daugavpils ielā 31, Rīgā ir no 8.30-14.00 (pirmssvētku diena), savukārt 29.martā un 1.aprīlī centrs ir slēgts.

Lūdzam pieteikt savu vizīti, zvanot pa tālruni 80000800, lai centra darbinieki var savlaicīgi sagatavot Jūsu īpašumam paredzētās zīmes un rezervēt Jums pieraksta laiku.

Jā, pirms došanās uz Rīgas Apkaimju iedzīvotāju centru, lūdzam vismaz vienu darba dienu iepriekš pieteikt savu vizīti, zvanot pa tālruni 80000800, lai centra darbinieki var savlaicīgi sagatavot Jūsu īpašumam paredzētās zīmes. Katram klientam tiks rezervēts atšķirīgs pieraksta laiks, lai mazinātu iespējamu gaidīšanu rindas kārtībā.

Zīmes tiks izsniegtas namu īpašniekiem vai apsaimniekotājiem. Ja ēkas īpašnieks nevar personīgi atnākt un saņemt jaunās zīmes, tad tās var saņemt arī personas, kas dzīvo, vai kurām pieder konkrētajā ēkā īpašums. Uzrādot personas apliecinošu dokumentu un parakstot apliecinājumu par zīmju saņemšanu, tās uzņemsies pilnu atbildību un pienākumu zīmi uz ēkas nomainīt. Saņemot jaunās zīmes, personai jāuzrāda personas apliecinošs dokuments (pase vai ID karte) un jāparaksta apliecinājums par zīmes saņemšanu.

Rīgas pašvaldība jau ir apzinājusi  gandrīz 200 (~25% no pārdēvēto namīpašumu adresēm) namu īpašniekus / apsaimniekotājus, ar kuriem sazināsies individuāli pēc ielu nosaukuma zīmju un ēku numura zīmju izgatavošanas. Papildus notiek darbs sadarbībā ar Būvniecības valsts kontroles biroju, lai no Būvniecības Informācijas sistēmas Dzīvojamo māju pārvaldnieku reģistra tiktu izgūti sistēmā pieejamie dati par ēku pārvaldniekiem, kas palīdzēs veiksmīgāk apzināt atlikušos ēku īpašniekus un apsaimniekotājus.

Personai, kas saņems zīmi, jāuzrāda personas apliecinošs dokuments (pase vai ID karte), zīmju saņemšanu tā apliecinās ar savu parakstu. Īpašuma tiesību apliecinošs dokuments nav jāuzrāda.

Saskaņā ar 22.10.2013. Rīgas domes saistošajiem noteikumiem Nr. 62 “Par ielu un laukumu nosaukuma zīmju, ēku, telpu grupu numura zīmju un virziena rādītāju uz infrastruktūras, kultūras vai tūrisma objektiem izvietošanas kārtību Rīgas pilsētā” pēc ielas vai laukuma nosaukuma zīmes saņemšanas persona to izvieto vienas nedēļas laikā.

Personai, kas saņems zīmi un parakstīs apliecinājumu par tā saņemšanu, būs pienākums jauno zīmi izvietot vienas nedēļas laikā. Termiņš zīmes izvietošanai noteikts Rīgas domes saistošajos noteikumos Nr. 62 “Par ielu un laukumu nosaukuma zīmju, ēku, telpu grupu numura zīmju un virziena rādītāju uz infrastruktūras, kultūras vai tūrisma objektiem izvietošanas kārtību Rīgas pilsētā”.

Par noteikto prasību neievērošanu pašvaldība var ierosināt administratīvā pārkāpuma lietu un zemesgabala, ēkas vai telpu grupas īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam fiziskām un juridiskām personām piemērot brīdinājumu vai naudas sodu no 2 līdz 30 naudas soda vienībām.

Ņemot vērā, ka zīmju izsniegšana iedzīvotājiem Emīlijas Benjamiņas un Lastādijas ielā ir sākusies marta beigās, bet pārējo ielu nosaukumu zīmes vēl tiek izgatavotas un to izsniegšana tiks veikta aprīlī un maijā, kontroli un pārbaudi par zīmju nomaiņu pašvaldība uzsāks maijā.

Jaunās zīmes jāuzstāda precīzi tajās pašās vietās, kur atrodas zīmes ar vecajiem ielu nosaukumiem un ēku adresēm. 

Pie dažām ēkām ielu nosaukumu zīmes un adrešu zīmes vēsturiski var būt izvietotas nepareizi. Šādos gadījumos zīmes jāizvieto pareizi, atbilstoši Rīgas domes saistošajiem noteikumiem Nr. 62 “Par ielu un laukumu nosaukuma zīmju, ēku, telpu grupu numura zīmju un virziena rādītāju uz infrastruktūras, kultūras vai tūrisma objektiem izvietošanas kārtību Rīgas pilsētā”.

Noteikumi nosaka, ka:

  1. ja ielai piegulošie stūra zemesgabali ir apbūvēti, ielu nosaukuma zīmes izvieto katrā krustojumā, uz katras ielas stūra, piestiprinot tās pie ēkas, būves vai žoga;
  2. ja ielai piegulošā stūra zemesgabalā ēka nav iežogota, ielas nosaukuma zīmi izvieto pie ēkas vai būves 2,5 m augstumā no zemes un 0,3 m–0,5 m attālumā no ēkas (lūdzu skatīt attēlu);
  3. ja stūra zemesgabals ir iežogots, ielas nosaukuma zīmi izvieto pie žoga augšējās malas 0,3 m–0,5 m attālumā no stūra;
  4. ēkas numura zīmi izvieto noteikumu 7. pielikumā noteiktajā veidā, t.i., 2,5 m augstumā no zemes, ēkas labajā pusē (skatoties uz ēkas fasādi), 0,3 m–0,5 m attālumā no ēkas stūra, uz fasādes, kas vērsta pret ielu, saistībā ar kuru ir piešķirta adrese;
  5. ja ēka atrodas pie divu ielu krustojuma, ēkas numura zīmes izvieto uz abām fasādēm, kas vērstas pret ielu;
  6. ja ēka atrodas perpendikulāri ielai, saistībā ar kuru ir piešķirta adrese, ēkas numura zīmi izvieto uz ēkas fasādes, kas vērsta pret ielu, saistībā ar kuru ir piešķirta adrese, ēkas labajā pusē (skatoties uz ēkas fasādi);
  7. ja atsevišķi stāvošas ēkas garums ir 40 m un vairāk, ēkas numura zīmi izvieto abos ēkas galos 2,5 m augstumā no zemes, 0,3 m–0,5 m attālumā no ēkas stūra;
  8. ja ēka atrodas iežogotā teritorijā un ēkas numura zīme pie fasādes nav skaidri saskatāma, to var izvietot pie žoga.

Vecās no ēku sienām noņemtās zīmes vairs nav derīgas, tās pašvaldībai nav jāatdod.  

Vecās adrešu numurzīmes un nosaukumu zīmes var nodot šķiroto atkritumu savākšanas laukumos Spilves ielā 8E un Vietalvas ielā 5 kā metāllūžņus, metāllūžņu pieņemšanas punktos vai arī vienkārši ievietot sadzīves atkritumu konteinerā. Plašāka informācija pieejama www.atkritumi.lv

Gadījumā, ja vecās nosaukumu zīmes ir bijušas izgaismotas (tajās ir apgaismes ierīces), tās ir jāutilizē kā elektriskās un elektroniskās iekārtas, nododot “Latvijas Zaļā punkta” mazās elektronikas specializētajās kastēs, kas izvietotas “Maxima XX” un “Maxima XXX” veikalos, kā arī Rimi veikalos, lielveikalos un tirdzniecības centros, kuros pieejami elektropreču nodošanas punkti, piemēram, T/C Spice, T/C Mols, T/C Riga Plaza, tirdzniecības centrā AKROPOLE, Latgales ielā 257, Rīgā.

Vairāk informācijas: https://bao.lv/privatpersonam/, vai arī šķiroto atkritumu savākšanas laukumos.