Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta

Informācija par pirkumu „EIS”

Piegādātājs / izpildītājs
'COMPLEX FOOD' Pilnsabiedrība
Pasūtītājs
RD iestāde: RĪGAS DOMES LABKLĀJĪBAS DEPARTAMENTS. RD iestādes kods: 212
Iepirkuma procedūra
2.pielikumā minēto pakalpojumu iepirkumi