Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta

Informācija par pirkumu „EIS”

Piegādātājs / izpildītājs
'Regat' SIA
Pasūtītājs
'Rīgas 2. slimnīca' SIA
Līguma termiņš
Līdz saistību izpildei
Iepirkuma procedūra
Atklāts konkurss