Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta

Informācija par pirkumu „EIS”

Piegādātājs / izpildītājs
ADB 'Gjensidige' Latvijas filiāle
Pasūtītājs
'Rīgas satiksme' RP SIA
Iepirkuma procedūra
Atklāts konkurss