Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta

Informācija par pirkumu „EIS”

Piegādātājs / izpildītājs
'V Service' SIA
Pasūtītājs
Rīgas namu pārvaldnieks, SIA
Iepirkuma procedūra
Atklāts konkurss