Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta

Informācija par pirkumu „EIS”

Piegādātājs / izpildītājs
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 'AKTIS'
Pasūtītājs
'Rīgas Pilsētbūvnieks' SIA
Iepirkuma procedūra
Mazie iepirkumi