Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta

Informācija par pirkumu „EIS”

Piegādātājs / izpildītājs
'KLIĢENI' Raunas pagasta ZS
Pasūtītājs
'Rīgas meži', SIA
Iepirkuma procedūra
Atklāts konkurss