Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta

Informācija par pirkumu „EIS”

Piegādātājs / izpildītājs
SIA “Baltic Demolition Group”
Pasūtītājs
'Rīgas meži', SIA
Iepirkuma procedūra
Mazie iepirkumi