Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta

Informācija par pirkumu „EIS”

Piegādātājs / izpildītājs
SIA 'CSE COE'
Pasūtītājs
'Rīgas 2. slimnīca' SIA
Līguma termiņš
Līdz saistību izpildei
Iepirkuma procedūra
Mazie iepirkumi