Zinta Miķelsone

Nodaļas vadītāja
Amatu iela 4, LV-1050, 520.kab.
Zinta.Mikelsone [at] riga.lv