Linda Danefelde

Nodaļas vadītāja, pārvaldes vadītāja vietniece
Amatu iela 4, LV-1050, 409.kab.
Linda.Danefelde [at] riga.lv