Laura Storķe

Nodaļas vadītāja, pārvaldes vadītāja vietniece
Amatu iela 4, LV-1050, 420.kab.
Laura.Storke [at] riga.lv