Karīna Jansone

Galvenā projektu vadītāja teritorijas plānošanas jomā
Dzirnavu iela 140, LV-1050, 603.kab.
Karina.Jansone [at] riga.lv