Karīna Jansone

Galvenā projektu vadītāja teritorijas plānošanas jomā
Amatu iela 4, LV-1050, 519.kab.
Karina.Jansone [at] riga.lv