Ilze Grīviņa

Nodaļas vadītāja vietniece ēku īpašuma tiesību jautājumos
Riharda Vāgnera iela 3, Rīga, LV-1050
Ilze.Grivina [at] riga.lv