Guna Jankovska-Galzone

Vides pārvaldības galvenā projektu vadītāja
Amatu iela 4, LV-1050, 515.kab.
Guna.Jankovska [at] riga.lv