Darja Sējāne

Nodaļas vadītāja - pārvaldes vadītāja vietniece
Amatu iela 4, LV-1050, 408.kab.
Darja.Sejane [at] riga.lv