Dagnis Samausks

Grupas vadītājs - nodaļas vadītāja vietnieks
Amatu iela 4, LV-1050, 418.kab.
Dagnis.Samauskss [at] riga.lv