2022. gada 24. augustā Rīgas dome pieņem saistošos noteikumus Nr. RD-22-153-sn (prot. Nr. 68, 103. §), kuri paredz kārtību, kādā Rīgas valstspilsētas pašvaldība nodrošina izglītojamo ēdināšanas pakalpojuma līdzfinansējumu. Lai 5.-12.klases skolēniem varētu uzsākt ēdināšanu 1.oktobrī, pieņemto noteikumu punkts 5.1.paredz „līgumu slēdz desmit dienu laikā pēc mācību uzsākšanas”. 

26.09.2022. vecāki saņēma informāciju, ka ir iespēja uzsākt līguma slēgšanu platformā pusdienlaiks.lv. No mācību uzsākšanas ir jau pagājušas 18 mācību dienas un līdz 1.oktobrim ir palikušas tikai 4 mācību dienas, lai vecāki sakārotu formalitātes, lai to bērni, atnākot 3.oktobrī uz mācību iestādi nepaliktu bez pusdienām. Tikai četras dienas – lai visu Rīgas izglītības iestāžu bērnu vecāki varētu noslēgt līgumus! Labi, ja vecākam ir e-paraksts un to ir iespēja izdarīt elektroniski, bet tiem, kam nav - jāparaksta līgums papīra formātā. Bet diemžēl papīra formāta līgumus ēdinātāji nav piegādājuši izglītības iestādēm. Un pāri visam, platforma pusdienlaiks.lv netur slodzi, un kopš vakardienas nepārtraukti ir tehniskas problēmas, lai noslēgtu līgumu. Četru dienu termiņš ir daudz par īsu, lai visi vecāki spētu noslēgt līgumus.

Jāatzīmē, ka kārtējo reizi atbildība par ēdināšanas līgumu slēgšanas organizāciju ir uzlikta un izglītības iestāžu pleciem, tiek uzkrauti papildus pienākumi administrācijai un pedagogiem, protams, par ko papildus netiek atvēlēts ne cents, līdzīgi kā tas bija iepriekš ar tādu procesu organizēšanu, kas nav jānodrošina ne  iestādes administrācijai, ne pedagogiem. Jāatzīmē, ka pedagogu amata apraksti netiek papildināti ar papildus pienākumiem!

Akūtais speciālistu trūkums izglītības iestādēs un pedagogu pārslodze vēl joprojām ir aktuāla un neatrisināta problēma,  bet kārtējo reizi valdošie politiķi situāciju tikai pasliktina un neievieš nozares speciālistiem pārliecību par to, ka to ieguldījums tiek novērtēts un cienīts – diemžēl – bet krauj uz to pleciem vēl un vēl........

Lai pēc 1.oktobra 5.-12.klases skolēni nepaliktu bez pusdienām, „Saskaņa” Sociāldemokrātiskās partijas Rīgas domes frakcija aicina Rīgas domi rast finansiālu iespēju un pagarināt pašvaldības apmaksātas pusdienas 5.-12.klases skolēniem vismaz līdz 31.decembrim, lai dodot iespēju ēdinātājam un ēdināšanas organizatoriem veikt nepieciešamos pasākumus sagatavojoties jaunajam ēdināšanas modelim un atslogojot skolēnu vecākus no papildus finansiāliem izdevumiem, tā jau šajā grūtajā ekonomiskajā situācijā valstī.

Frakcija ""Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija"

Publicēts: 27.09.2022.