Rīga – pilsēta, kur katram bērnam pirmskolas mācību iestādē ir nodrošināti vislabākie apstākļi: izglītība, attīstoša vide, mūsdienīga aprūpe - tā joprojām ir mana kā RD deputātes prioritāte, un kā ikviena vecāka vēlme un tiesības. Jāatzīst, realitātē šis jautājums ir izrādījies viens no komplicētākajiem, kur, skaidrs, ka ar jaunu bērnudārzu uzbūvēšanu vien šī problēma nebūs atrisināta. Jau tagad man ir vairāki priekšlikumi 2021. gada budžeta grozījumu paketei, kas palīdz daudzpusīgi paskaties uz situāciju Rīgas bērnudārzos.

Antoņina Ņenaševa, Rīgas domes deputāte, Izglītības, Kultūras, un sporta komitejas priekšsēdētāja vietniece, Pilsētas īpašuma komitejas priekšsēdētāja vietniece

Piekrītu teicienam, ka patiesība slēpjas detaļās, un tieši ar šādu mērķi, šajā pavasarī apmeklēju vairākus Rīgas pašvaldības bērnudārzus, pirms tam arī sociālajos tīklos uzrunājot vecākus, ar lūgumu norādīt uz problēmām. Un jāatzīst, ka redzētais man vēlreiz man lika iedziļināties, cik racionāli un godprātīgi iepriekšējās Rīgas domes vadība ir izdevusi naudu pirmskolas mācību iestādēm. Vairākos bērnudārzos kāpnes, grīdas, palīgtelpas neatbilst drošības un higiēnas prasībām. Tur ir tādi defekti, ka jābrīnās, kā bērni un personāls nav guvuši traumas. Tāpat jau esošo ēku, rotaļu laukumu atjaunošana (kur daudziem drošības apsvērumu dēļ liegta pieeja) un vides iekārtošana atbilstoši mūsdienu standartiem – arī tie ir steidzamie darbi. Bet, pirms dzēst ugunsgrēku vienā vietā, ir svarīgi pārredzēt un izpētīt visu spēles laukumu kopumā.

Saskaitāmais ar daudziem elementiem

Visskaļākā problēma Rīgā ir rindas bērnudārzos. Pašlaik ir zināms, ka apmēram 2500 bērni paliek ārpus iespējas apmeklēt šīs iestādes. Skaidrs, ka tā nevar palikt. Sākām ar apzināšanu, kādās apkaimēs ir vislielākā noslodze un pieprasījums, cik daudz Pierīgas rajonu bērni apmeklē galvaspilsētas bērnudārzus. Kā rīkoties šādos gadījumos, kā sadarboties. Kā jau minēju, fokusēties tikai uz jaunu ēku celšanu, vai kādu pielāgošanu, tā ir vienkāršota, ļoti dārga pieeja, kura turklāt saknē nerisina problēmu. Laiks, kad smaidot tika pārgrieztas atklāšanas lentītes, lai tikai padižotos, ir pagājis! Tā Rīgas domes plānos ir iezīmēta jaunas pirmskolas izglītības iestādes celtniecība Grostonas ielā, kur paredzētās izmaksas ir ap 9.5 miljoniem EUR. Un tas ir tikai iestādei (bez personāla), ar aplēsi, ka vienas vietas izveidei tiks iztērēti ap 38 000 EUR. Jāteic, esmu skeptiska par RD finanšu koncentrēšanu tieši uz šo būvi, par kuru turklāt, pašlaik nav pārliecības, ka tā atbilst nākotnes energoefektivitātes prasībām, un kura pēc daudziem gadiem, vajadzības gadījumā, varētu tikt izmantota arī citiem mērķiem, jo pilsēta strauji attīstās un var mainīties. Pašlaik, manuprāt, būtu lietderīgāk atveseļošanās aizņēmumus novirzīt uz esošo bērnudārzu sistēmas sakārtošanu un būvju pielāgošanu pirmskolas izglītības iestāžu standartiem. Skaitļos tas būtu uzlabot vides kvalitāti vismaz 6 tūkstošiem bērniem,kas šobrīd apmeklē Rīgas pašvaldības bērnudārzus. 

Uzmanības centrā - bērns

Kā zinām, bērnudārzi tās nav tikai ēkas, ļoti svarīgi ir pedagogi, apkalpojošais personāls, mūsdienu tehnoloģijas. Šogad bērnudārzos jau būs nepieciešami datori, planšetes un programma saziņai ar vecākiem, tam budžetā atvēlēts pusmiljons. Lai piesaistītu labākos mācību spēkus, lai motivētu jauniešus izvēlēties šīs profesijas, ir vajadzīgs konkurētspējīgs atalgojums. Gadu mijā Rīgas dome rada iespēju pedagogu piemaksām, kā pateicību par darbu šajā Covid krīzes laikā, bet skaidrs, ka RD budžetā jāieplāno līdzekļi atalgojuma palielināšanai ilgtermiņā. Nevēlos, lai mani pārprot - es neesmu pret jaunu ēku celtniecību, tās noteikti taps! Es vēlos, lai pirmskolas izglītības sistēma Rīgā tiktu skatīta un attīstīta kompleksi, godprātīgi izlietojot nodokļu maksātāju naudu – un, pats galvenais-  uzmanības centrā noliekot bērnus, viņu vecākus, kas mierīgu sirdi, varētu doties uz darbu, zinot, ka viņu atvasēm tiek sniegts labākais.