Personas, kuras sev piederošos mājokļos bez maksas izmitina Ukrainas civiliedzīvotājus, var pieteikties atlīdzības saņemšanai par izmitināšanas nodrošināšanu par periodu līdz 90 dienām.

Atlīdzības apmērs mājokļu īpašniekiem, kuri bez maksas izmitina bēgļus, ir 100 eiro mēnesī par pirmo izmitināto personu, 50 eiro mēnesī par katru nākamo izmitināto personu, bet ne vairāk kā 300 eiro mēnesī par vienā mājoklī vai adresē uzņemtām personām.

Atlīdzību izmaksā par periodu līdz 90 dienām.

Pieteikumi atlīdzības izmaksai jāiesniedz Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrā (AIC), bet tos izskatīs un lēmumus par atlīdzības izmaksu pieņems Rīgas domes Mājokļu un vides departaments.

 

Pieteikums jāiesniedz ne vēlāk kā 14 dienu laikā no brīža, kad ir uzsākta Ukrainas civiliedzīvotāja izmitināšana.

 

Lai pieteiktos atlīdzībai, jāaizpilda iesniegums atlīdzības saņemšanai un ta jāiesniedz vai nu klātienē AIC klientu apkalpošanas punktos, vai arī elektroniski parakstītu dokumentu nosūtot uz e-pastu aic@riga.lv.

 

 

Vairāk informācijas iespējams saņemt, zvanot uz pašvaldības informatīvo tālruni 80000800 vai rakstot uz e-pastu aic@riga.lv.

Lūdzam ņemt vērā!

Atlīdzības pieteikumu var iesniegt tikai dzīvojamo telpu īpašnieks vai kopīpašnieki, vai to pilnvarotās personas!

Ļoti būtiski ir precīzi aizpildīt veidlapu atlīdzības saņemšanai, tajā norādot:

  • precīzus izmitināto Ukrainas civiliedzīvotāju datus – skaidri salasāmus vārdus un uzvārdus, kā arī Latvijas Republikā piešķirtos personu kodus;
  • personu izmitināšanas periodu, norādot datumus no kura un līdz kuram (provizoriski) persona tiks izmitināta;
  • pievienot apliecinātu pilnvarojuma kopiju, ja mājoklis nepieder pieteikuma veidlapas iesniedzējam;
  • ja mājoklis ir vairāku personu kopīpašums, pieteikuma veidlapa jāaizpilda visiem kopīpašniekiem, norādot piekrišanu, ka atlīdzību saņem viens no kopīpašniekiem;
  • pieteikuma veidlapā jānorāda pieteikuma iesniedzēja bankas norēķina konts.

 

Izmaiņas atlīdzības pieteikumā - atsaukt pieteikumu par atlīdzības piešķiršanu vai iesniegt pieteikumu par izmaiņām, no kura datuma līdz kuram datumam un kura persona ir bijusi izmitināta - var iesniegt rakstiski brīvā formā tikai tā pati persona, kura bija iesniegusi pieteikumu par atlīdzības piešķiršanu, t.i., dzīvojamo telpu īpašnieks vai kopīpašnieki, vai to pilnvarotās personas.

 

Pieteikuma veidlapai jābūt parakstītai pašrocīgi, ja pieteikuma veidlapa tiek iesniegta klātienē, vai ar drošu elektronisko parakstu, ja tā tiek iesniegta, izmantojot elektronisko pastu. Vairāk par elektroniskajiem parakstiem: https://www.eparaksts.lv

 

Lūdzam Rīgas teritorijā esošo dzīvojamo telpu īpašniekus aizpildīt Rīgas valstspilsētas pašvaldības apstiprināto pieteikuma veidlapu, kura pieejama visos Apkaimju iedzīvotāju centros, kā arī interneta vietnē www.riga.lv.