Ņemot vērā, ka jau kopš 2021.gada 9.novembra Latvijā ir izsludināta ārkārtējā situācija, kuras rezultātā ir smagi iedragāta lielas daļas rīdzinieku iespēja pilnvērtīgi gūt ieņēmumus, jo to darba vietas vai ir slēgtas, vai darbojas nepilnas slodzes režīmā, vai pat ir veikta to likvidācija un atlaisti darbinieki – cilvēki atrodas nabadzības sliekšņa priekšvakarā. Lai iespēju robežās palīdzētu rīdziniekiem, lai katrai ģimenei būtu mājas, kur dzīvot, lai tos neizliktu uz ielas, neapmaksātu rēķinu dēļ, ir nepieciešams piešķirt līdzfinansējumu 50% apmērā komunālo pakalpojumu segšanai.

Lai realizētu šo priekšlikumu esmu vērsies Rīgas domes Mājokļu un vides komitejā ar aicinājumu izveidot darba grupu, kurā kā darba grupas locekļus piesaistīt pārstāvjus no – RD Mājokļu un vides departamenta, RD Labklājības departamenta, RD Finanšu departamenta, SIA Rīgas namu pārvaldnieks, SIA Rīgas ūdens, SIA Rīgas siltums, SIA Rīgas Pilsētbūvnieks, Rīgas domes deputātus, lai rastu labāko un efektīvāko veidu finansējuma piešķiršanas kritēriju izstrādei.

Augstāk minētais līdzfinansējums būtu piešķirams par tiem gada mēnešiem, kuros izmaksas ir visaugstākās, t.i. ziemas sezonā, kad ir pieslēgta apkure. Finansējums būtu piešķirams no 2021.gada 1.janvāra līdz brīdim, ka Latvijā tiks atcelta izsludinātā ārkārtējā situācija.

Andris Morozovs, frakcijas ""Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija" vadītāja vietnieks