Šajā dienās aizrit pusgads, kopš Rīgā darbu ir sākusi pārmaiņu koalīcija, kas nomainīja ilgstoši pie varas esošo Saskaņas/GKR bloku. Steidzami darāmo darbu saraksts Rīgā patiesi ir iespaidīgs. Ja pirmās nedēļas un mēnešus jaunā dome strādāja, izzinot pārņemto problemātisko mantojumu, tad, sākoties jaunajam gadam, darbi rit ļoti dinamiski un tiek aizsāktas aizvien jaunas iniciatīvas. 

Mārtiņš Kossovičs
Rīgas domes
Par!/PROGRESĪVIE 
Deputātu frakcijas priekšsēdētājs

Šobrīd notiek vairākas necaurskatāmu un ne visai sekmīgi strādājošu iestāžu reorganizācijas. Pārtraukta sadarbība ar negodprātīgiem domes augstākā līmeņa darbiniekiem. Atdzimt sāk arī vairums no 15 pašvaldībai piederošajiem uzņēmumiem, kas tagad tiek pārvaldīti daudz caurskatāmāk. Paralēli ir aizsākts desmitiem jaunu iniciatīvu, ko rīdzinieki jau var novērtēt, un drīzumā ievēros aizvien vairāk.

Esmu izvēlējies un apkopojis, manuprāt, 50 būtiskākos darbus, ko jaunā pārmaiņu koalīcija ir jau paveikusi, strādājot Rīgā pirmajā pusgadā.

 1. Mazāk sāls Rīgas ielās ziemas laikā – izstrādātas stingrākas sāls lietošanas vadlīnijas.
 2. Sagatavota īpaša Rīgas vasaras kultūras programma 2021. gadam.
 3. Noteiktas ielas ar gājēju prioritāti – rīdzinieki tās varēs baudīt jau šovasar (Tērbatas iela savienos Vecrīgu ar Matīsa tirgu un, izmetot loku pa Tallinas ielu, pa Baznīcas ielu maršruts atgriezīsies Vecrīgā).
 4. Bāriņtiesas darbiniekiem epidēmijas krīzes laikā piešķirtas piemaksas līdz 25% no darba algas. 
 5. Nerentablā SIA “Aqua Riga” likvidēšana. 
 6. Iniciatīva – piemineklis Aspazijai.
 7. Pieņemts Rīgas 2021. gada “Pārmaiņu budžets” –  pirmo reizi prioritāte ir sociālais budžets.
 8. Mājokļu un vides departamenta bēdīgi slavenā direktora Anatolija Aļeksejenko atstādināšana no amata.
 9. Neefektīvo Rīgas izpilddirekciju pārveide par Apkaimju iedzīvotāju centriem.
 10. Atbilstoši reaģējām uz trauksmes celšanu par iespējamajiem pārkāpumiem uzņēmumā “Rīgas meži”.
 11. Pārcēlām nekustamā īpašuma nodokļa nomaksas termiņu krīzes laikā.
 12. Par cilvēcīgiem sociālajiem mājokļiem jeb jaunu standartu izstrāde un ieviešana sociālo mājokļu būvniecībā.
 13. Atbalsts uzņēmējiem, atvieglojot noteikumus terašu saskaņošanai.
 14. Algas palielinājums sociālās jomas darbiniekiem vidēji par 70 eiro. Palielinājums attiecas gan uz pašvaldības iestādēs strādājošajiem sociālajiem aprūpētājiem un sociālajiem darbiniekiem, gan līgumorganizācijās strādājošajiem.
 15. 230 jaunas vietas sociālās aprūpes centros Rīgā. 
 16. Jaunas štata vietas Rīgas Sociālajā dienestā un 24 jaunas aprūpētāju darbavietas pansionātos.
 17. Divi jauni dienas centri senioriem ar demenci.
 18. Papildus piešķirti 382 000 EUR sociālās infrastruktūras uzlabošanai.
 19. Daba ienāk pilsētā jeb 180 000 EUR piešķiršana nebijuši plašai jaunu koku stādīšanai pilsētā.
 20. Uzsākta astoņu mūsdienīgu šķiroto atkritumu laukumu izveide. 
 21. Turpinām samazināt rindu uz dzīvokļiem. Piešķirts finansējums līdz 150 pašvaldības neizmantotu dzīvokļu remontam.
 22. Jau drīz tiks sakārtotas meliorācijas sistēmas Ķengaragā un Dārziņos.
 23. Šogad atjaunos bērnu rotaļu laukumu Jaunatnes dārzā Āgenskalnā.
 24. Atjaunota vides trokšņa karte, lai cīnītos pret trokšņa piesārņojumu. 
 25. Par 15% palielināts finansējums bīstamo sadzīves atkritumu pieņemšanai, lai veicinātu pareizu to apsaimniekošanu. 
 26. Tiek izstrādāta Klimatneitralitātes stratēģija, kas noteiks investīciju attīstības virzienu, lai Rīga kļūtu par pirmo klimatneitrālo galvaspilsētu Baltijā.
 27. Sadarbība ar Latvijas Dabas fondu – Rīgas apkaimēs būs dabiskās pļavas.
 28. Uzlabota bioloģisko atkritumu apsaimniekošana.
 29. Ieguldījumi pašvaldības mājokļos pirmo reizi balstīsies ilgtermiņa plānā, kurā prioritātes būs ēku renovācija un pārdomāta līdzekļu piesaiste, lai katrs eiro tiktu ieguldīts stratēģiski. 
 30. Kapsētām noteikts pienākums dalīti vākt bioloģiskos atkritumus. 
 31. Sākta sadarbība ar Ekonomikas ministriju mājokļu politikas pamatnostādņu veidošanā.
 32. Pilsētas kapitālsabiedrībām noteikti vides aizsardzības un sociālie mērķi, lai tās kļūtu par sociālās atbildības piemēru.
 33. Ziemas laikā uzsākām jaunu tradīciju – izgaismot Rīgas apkaimes.
 34. Nodibināta Rīgas investīciju un tūrisma aģentūra.
 35. Rīgas satiksmes jaunā vadība revidē izdevumus: e-talonu sistēmu, degvielas patēriņu, rezerves daļu iepirkumus. Ietaupījums – ap 20 miljoni eiro.
 36. Restartēta Rīgas enerģētikas aģentūra, kuras uzdevums būs piesaistīt miljoniem eiro klimata un pilsētas zaļās attīstības mērķiem.
 37. Rīga pievienojas Eiropas Savienības pilsētu tīklam, kas parakstījušas Parīzes klimata deklarāciju “Pilsētas, kas rāda ceļu uz klimata neitralitāti”.
 38. Izveidota interaktīva karte iedzīvotāju pastaigām Rīgas un Pierīgas mežos.
 39. Covid-19 krīzes laikā atcelta nodeva ielu tirdzniecībai, lai sniegtu atbalstu nelielajai uzņēmējdarbībai.
 40. Lai palīdzētu Rīgas ielu apstādījumos augošajiem kokiem atgūties pēc ziemas “iesālīšanas” un uzlabotu to augšanas apstākļus, agrā pavasarī sākam koku laistīšanu ar ūdeni.
 41. Rīgas parkos netiek kaisīta sāls.
 42. Palielinās atbalstu un pabalstus Rīgas audžuģimenēm.
 43. Covid-19 krīzes laikā īpaša piemaksa pie algas pašvaldības policistiem un pirmsskolas pedagogiem.
 44. Krīzes laikā kaut neliela, bet tomēr pateicība Rīgas pedagogiem. Izmaksātas Ziemassvētku prēmijas skolotājiem.
 45. Atsakāmies no VIP auto caurlaidēm, kas izmaksāja 250 eiro mēnesī katram deputātam.
 46. Lai pilsētas centru atslogotu no autotransporta, panākta vienošanās ar valdību un piesaistīta nauda Austrumu maģistrāles pabeigšanai.
 47. Jau ieplānots piesaistīt apmēram 150 miljonus no Eiropas Atveseļošanās un noturības mehānisma līdzekļiem satiksmes infrastruktūras projektu īstenošanai.
 48. Lai veicinātu iedzīvotāju iesaisti pilsētas pārvaldībā, ir apstiprināts Rīgas domes un nevalstisko organizāciju sadarbības memorands.
 49. Čaka ielas pilsētvides pārmaiņas – velojoslas. Uzsākam darbu pie aktualizētas velo koncepcijas visā Rīgā.
 50. No 1. maija ielu tirdzniecības vietām būs jānorāda vienreizlietojamā iepakojuma cena, lai samazinātu ēdiena iepakojuma atkritumu daudzumu.

Un tas noteikti vēl nav viss. Tik tikko ir aizsākusies diskusija par Matīsa tirgus tālāko attīstību. Sācies darbs pie Rīgas pagalmu, piebraucamo ceļu un ietvju sakārtošanas. Te pirmās pārmaiņas jau būs redzamas šovasar. Vēl plašāk un kvalitatīvāk – nākošgad. Jaunā pārmaiņu koalīcija ir noteikusi stratēģiskos mērķus visām kapitālsabiedrībām jeb Rīgas pašvaldības uzņēmumiem. Rīga beidzot ir uzsākusi sadarbību ar Pierīgas pašvaldībām, lai kopā plānotu satiksmes, sociālos, izglītības un citus jautājumus.

Rudenī rīdzinieki balsoja par pārmaiņām Rīgā. Šobrīd pārmaiņas Rīgā ir sākušās, un tās ar katru dienu būs arvien vairāk sajūtamas rīdzinieku ikdienā.