AS ”RĪGAS SILTUMS” (vienotais reģistrācijas Nr.40003286750, juridiskā adrese: Cēsu iela 3a, Rīga, LV-1012) Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedz AS ”RĪGAS SILTUMS” noteikto (piedāvāto) siltumenerģijas tarifu, kas ir aprēķināts saskaņā ar 2010.gada 14.aprīļa Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmumu Nr.1/7 apstiprināto ”Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika” un pamatojumu jaunajam tarifam.

Noteiktais (piedāvātais) siltumenerģijas tarifs no 2021.gada 1.novembra (tabula 1.).

Tabula 1.
Sabiedrisko pakalpojumu veids Spēkā esošais tarifs EUR/MWh
(bez PVN) 
no 01.09.2021.

Noteiktais (piedāvātais) tarifs EUR/MWh
(bez PVN) no 01.11.2021.

Tarifa palielinājums
(%)

Sabiedrisko pakalpojumu veids 41,22 49,53 20%
Siltumenerģijas pārvades un sadales tarifs 14,65 15,79 8%
Siltumenerģijas tirdzniecības tarifs 1,31 1,31 0%
Siltumenerģijas gala tarifs 57,31
(ar dabasgāzes akcīzes nodokļa komponenti  0,13 EUR/MWh)
66,76
(ar dabasgāzes akcīzes nodokļa komponenti  0,13 EUR/MWh)
16%

Iepazīties ar sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto (piedāvāto) tarifu un noteiktā (piedāvātā) tarifa pamatojumā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto (piedāvāto) siltumenerģijas tarifu lietotājs var septiņu (7) dienu laikā pēc šī paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā ”Latvijas Vēstnesis”:Spēkā esošā tarifa palielinājums ir saistīts ar pirktās siltumenerģijas cenu palielinājumu.

  1. AS ”RĪGAS SILTUMS” Cēsu ielā 3a, Rīgā, rakstveidā vai elektroniski (fakss 67017363, e-pasts: siltums@rs.lv);
  2. Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā Ūnijas ielā 45, Rīgā, rakstveidā vai elektroniski (fakss 67097277, e-pasts: sprk@sprk.gov.lv).