Rīgas pašvaldība aicina Rīgas pilsētas apkaimju attīstības biedrības līdz 5. aprīlim pieteikties pašvaldības atbalstam.

Galvaspilsētas apkaimju attīstības biedrībām reizi gadā iespējams pieteikties pašvaldības atbalstam līdz 1000 eiro. No 2023. gada biedrībām, kuras iepriekš jau saņēmušas grantu un kurās ir vismaz 35 biedri, iespējams pieteikties finansējumam līdz 3000 eiro apmērā, ja tās izlietojušas vismaz 90% no iepriekšējā saimnieciskajā gadā piešķirtā finansiālā atbalsta apmēra.

Šogad biedrības aicinātas savus pieteikumus iesniegt līdz 5. aprīlim.

Finansiālais atbalsts ir izmaksa Rīgas pilsētas apkaimju attīstības biedrībām, ar mērķi atbalstīt biedrību darbību, stiprināt biedrību kapacitāti un veicināt biedrību sadarbību ar pašvaldību sabiedrības iesaistes un Rīgas pilsētas apkaimju attīstības jautājumos, tajā skaitā jautājumos par pašvaldības publiskās infrastruktūras pilnveidošanu un publiskā lietošanā esošas teritorijas labiekārtošanu pašvaldības funkciju īstenošanas nodrošināšanai.

Visām biedrībām, kas pieteiksies finansiālā atbalsta saņemšanai un atbildīs minēto saistošo noteikumu prasībām, tiks piešķirts finansējums 1000 eiro vai 3000 apmērā, atbilstoši izvirzītajiem nosacījumiem, kopējam atbalsta apmēram nepārsniedzot šogad šim mērķim paredzēto finansējuma apmēru Rīgas valstspilsētas pašvaldības budžetā. Šogad atbalstam Rīgas pilsētas apkaimju attīstības biedrībām Rīgas valstspilsētas pašvaldības budžetā ir paredzēti 50 000 eiro.

Tiesības pretendēt uz pašvaldības atbalstu līdz 1000 eiro ir Rīgas pilsētas apkaimju attīstības biedrībām, kas atbilst šādiem kritērijiem:

 • biedrības juridiskai adresei jābūt reģistrētai Rīgā;
 • biedrībai jābūt oficiāli reģistrētai vismaz vienu gadu;
 • pirmo reizi piesakoties atbalsta saņemšanai, biedrībā jābūt reģistrētiem vismaz desmit biedriem, savukārt katrā nākamajā reizē, piesakoties atbalsta saņemšanai, biedrībā jābūt reģistrētiem vismaz par pieciem biedriem vairāk nekā iepriekšējā reizē (minētais neattiecas uz biedrībām, kurās reģistrēti vismaz 35 biedri);
 • biedrībai nav neizpildītu līgumsaistību pret pašvaldību, kā arī biedrībai nav pasludināts maksātnespējas process un nav sākta biedrības likvidācija.

Lai pieteiktos finansējumam 3000 eiro apmērā, biedrībai papildus jāatbilst šādiem kritērijiem:

 • biedrībā jābūt reģistrētiem vismaz 35 biedriem;
 • biedrība iepriekš ir saņēmusi finansiālo atbalstu līdz 1000 eiro;
 • biedrība ir izpildījusi ar atbalsta saņemšanu saistītos pienākumus;
 • biedrība ir apguvusi vismaz 90 % no iepriekšējā saimnieciskajā gadā piešķirtā finansiālā atbalsta apmēra.

Lai pieteiktos atbalstam, Rīgas pilsētas apkaimju attīstības biedrībai ir jāiesniedz šādi dokumenti:

 • Pieteikuma veidlapa;
 • Apliecinājums;
 • Biedrības statūti, ja informācija nav publiski pieejama oficiālajā Uzņēmumu reģistra tīmekļvietnē.
 • citi dokumenti, kas sniedz būtisku informāciju, kas ir svarīga pieteikuma izskatīšanā un lēmuma pieņemšanā par finansiāla atbalsta piešķiršanu.

Pieteikumam un visiem pievienojamiem dokumentiem ir jābūt sagatavotiem atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

Pieteikumus var iesniegt divos veidos:

 • elektroniski nosūtot uz elektroniskā pasta adresi aic@riga.lv;
 • nosūtot no biedrības e-adreses uz AIC e-adresi atbilstoši Oficiālās elektroniskās adreses likumam.

Papildinformācijai par projekta konkursu lūdzam sazināties ar Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centra Apkaimju attīstības un sabiedrības integrācijas pārvaldes Apkaimju attīstības nodaļas projektu vadītāju Mairitu Mēnesi pa tālruni 67037649.

Saistošie noteikumi "Par pašvaldības atbalstu Rīgas pilsētas apkaimju attīstības biedrībām"

2022. gadā Rīgas pilsētas apkaimju biedrībām bija iespējams iesniegt pieteikumu atbalsta saņemšanai līdz 15. martam. Pieteikumus iesniedza 25 apkaimju biedrības. Pašvaldības finansiālā atbalsta pieteikumu vērtēšanas komisija, izskatot pieteikumus, nolēma atbalstīt visus pieteikumus. 18 biedrības iesniedza pieteikumu finansējuma saņemšanai atkārtoti, otro reizi, bet 7 biedrības – pirmo reizi.

Līgumi tika slēgti un finansējumu saņēma 25 apkaimju biedrības:

 • Brasa
 • Cits Ķengarags
 • Āgenskalna apkaimes biedrība
 • Bieriņu apkaimes attīstības biedrība
 • Bišumuižas attīstības biedrība
 • Čiekurkalna attīstības biedrība
 • Dārzciema apkaimes biedrība
 • Dzirciema un Iļģuciema apkaimju biedrība
 • Jaunciema attīstības biedrība
 • Kundziņsala
 • Lucavsala
 • Mežaparka attīstības biedrība
 • Mežciema attīstības biedrība
 • Ozolkalnu attīstības biedrība
 • Rīgas Apkaimju alianse
 • Rīgas Dārziņu iedzīvotāju biedrība
 • Rīgas Mazjumprava
 • Rītabuļļi
 • Rumbulas attīstības biedrība
 • Sarkandaugavas attīstības biedrība
 • Teikas apkaimes biedrība
 • Vecāķu biedrība
 • Vecmīlgrāvja Attīstības Biedrība
 • Zasulaukam un Šampēterim
 • Ziepniekkalna attīstības biedrība

2021. gadā biedrībām bija iespējams iesniegt pieteikumu atbalsta saņemšanai līdz 25. augustam. Tika saņemti 19 biedrību pieteikumi. Divas biedrības neatbilda atbalsta saņemšanai izvirzītajiem kritērijiem.

Līgumu noslēdza un finansējumu saņēma 17 apkaimju biedrības:

 • “Āgenskalna apkaimes biedrība”
 • “Bišumuižas attīstības biedrība”
 • “Brasa”
 • “Cits Ķengarags”
 • “Čiekurkalna attīstības biedrība”
 • “Dārzciema apkaimes biedrība”
 • “Kundziņsala”
 • “Lucavsala”
 • “Mežaparka Attīstības biedrība”
 • “Mežciema attīstības biedrība”
 • “Rīgas Dārziņu iedzīvotāju biedrība”
 • “Rīgas Mazjumprava”
 • “Rītabuļļi”
 • “Teikas apkaimju biedrība”
 • “Vecmīlgrāvja Attīstības Biedrība”
 • “Zasulaukam un Šampēterim”
 • “Vecāķu biedrība”