Statuss
Noslēdzies
Veids
Koku ciršana
Apspriešanas periods
18.07.2023. - 31.07.2023.

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai pie Dubultu ielas 16 (kadastra apzīmējums 0100 117 0145)

(cērtamo koku atrašanās vietas adrese – ielas nosaukums, parks, skvērs u.tml.)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 19.06.2023. sēdes protokols Nr. 24, 1.2.1. § , publiskai apspriešanai tiek nodota koku ciršana, Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 117 0145) paredzēts cirst 1 ozolu ø 70 cm, 1 liepu ø 50 cm, 13 bērzus ø 40/35, 45, 38, 51, 32/47, 48, 43, 38, 58, 27, 36, 52, 61 cm un 6 kļavas ø 35, 47, 42, 32/10, 70, 26 cm.

  • Objekts “Sešstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku kompleksa būvniecību un teritorijas labiekārtošanu”
  • Adrese – kadastra apzīmējums 0100 117 0145), PIE DUBULTU IELAS 16
  • Zemesgabala īpašnieks – SIA „Audra S”, reģistrācijas Nr. 40003355802

Saistībā ar paredzēto sešstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku kompleksa būvniecību un teritorijas labiekārtošanu Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 117 0145) paredzēts cirst 1 ozolu ø 70 cm, 1 liepu ø 50 cm, 13 bērzus ø 40/35, 45, 38, 51, 32/47, 48, 43, 38, 58, 27, 36, 52, 61 cm un 6 kļavas ø 35, 47, 42, 32/10, 70, 26 cm.

Saskaņā ar Rīgas domes 20.12.2005. saistošo noteikumu Nr. 34 “Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” 15. pielikumu “Teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana” minētajā zemesgabalā teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana ir Daudzstāvu dzīvojamās apbūves teritorija DzD1, līdz ar to objekta būvniecība zemesgabalā ir pieļaujama.  

Saskaņā ar projektu, būvniecības ietvaros paredzēta jaunu koku/krūmu stādīšana, iestādot 30 kokus un 50 krūmus.

Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 18.07.2023. līdz 31.07.2023.


Rakstiskas atsauksmes (aptaujas lapas) lūdzam iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) līdz 31.07.2023 šādās vietās: Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā Rīgā, Dzirnavu ielā 140, atstājot dokumentu skapī pirmā stāva vestibilā vai jebkurā Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrā, Rīgā (bezmaksas informatīvais tālrunis +37180000800) (aptaujas lapas ievietot pasta kastē pie ieejas durvīm), vai elektroniski aizpildīt un nosūtīt portālā www.eriga.lv sadaļā “e-pakalpojumi privātpersonām” – “sabiedrības līdzdalība”.

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem virzīs izskatīšanai Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē (informatīvais tālrunis +37167181477, e-pasts: pad@riga.lv).

Iepazīties ar koku ciršanas ieceres materiāliem, kā arī saņemt sīkāku informāciju par plānoto koku ciršanu iespējams Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta portālā www.rdpad.lv; Rīgas pilsētas pašvaldības portālā www.eriga.lv;
Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrā Rīgā, Gobas ielā 6A; Pie koku ciršanas ierosinātāja, SIA „Audra S” Rīgā, Ausekļa ielā 1 - 5, LV-1010, kontaktpersona: Aleksandrs Mežapuķe, tālr. +37126473034; Jānis Krastiņš, tālr. +37125415415