Pašvaldības nekustamo īpašumu saraksts

Rīgas pilsētas pašvaldībai piederošo, piekritīgo un valdījumā esošo nekustamo īpašumu objektu saraksts
Skatīt vairāk

Informācija par brīvajiem mazdārziņiem

Informācija par iespējām nomāt mazdārziņus
Skatīt vairāk

Informācija par brīvajām telpām

Pašvaldībai piederošo brīvo telpu nomas iespējas
Skatīt vairāk

Līdzvērtīgās zemes kompensācijas fonds

Līdzvērtīgās zemes kompensācijas fonds, no kura bijušajiem zemes īpašniekiem vai viņu mantiniekiem par īpašumā neatjaunoto vēsturisko zemes īpašumu piešķirama līdzvērtīga zeme
Skatīt vairāk

Informācija par iznomātajiem nekustamajiem īpašumiem

Normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā iznomātie nekustamie īpašumi, nerīkojot nomas tiesību izsoli
Skatīt vairāk