Komisijas locekļi:

  • Elīna Trautmane   –    Rīgas pilsētas izpilddirektora biroja vadītāja
  • Signe Grūbe    –    Rīgas domes priekšsēdētāja padomniece
  • Fatma Frīdenberga    –    Rīgas domes Juridiskās pārvaldes direktora vietniece
  • Sandra Laganovska    –    Rīgas domes Sekretariāta vadītāja
  • Evita Mackeviča    –    Rīgas domes Personāla nodaļas vadītāja

komisijas sekretāre:

  • Ilze Bormeistere – Rīgas domes Juridiskās pārvaldes Tiesiskās uzraudzības nodaļas galvenā juriste