Komisijas locekļi:

  • Rita Logina    –    Rīgas pilsētas izpilddirektora vietniece
  • Signe Grūbe    –    Rīgas domes priekšsēdētāja padomniece
  • Fatma Frīdenberga    –    Rīgas domes Juridiskās pārvaldes direktora vietniece
  • Sandra Laganovska    –    Rīgas domes Sekretariāta vadītāja
  • Inga Kravale    –    Rīgas domes Personāla nodaļas vadītāja pienākumu izpildītāja

komisijas sekretāre:

  • Ilze Bormeistere – Rīgas domes Informācijas tehnoloģiju centra Administrācijas nodaļas vadītāja